MBO
PO
VO

BLOG Samen opleiden: Tijd van oogsten

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden. 

Tijd van oogsten

Zo aan het einde van het schooljaar, is het tijd om te oogsten. Oogsten van gedane arbeid, door het te presenteren en delen op congressen. Mijn vorige blog wijdde ik aan het Congres van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, waar ik een gesprekstafel verzorgde over mijn onderzoek naar duo-stages (https://mwgtheunissen.tumblr.com/post/174733693449/congres-platform-samen-opleiden-en).

Eerder bezocht ik de Onderwijsparade, een intern congres van de Hogeschool Rotterdam, waar goede voorbeelden van onderwijs binnen de hogeschool gedeeld kunnen worden. Ik presenteerde daar het Kijkkader voor Praktijken van Samen Opleiden, zoals verschenen bij het zojuist genoemde Platform. Ik wijdde al eerder een blog aan het Kijkkader zelf (https://mwgtheunissen.tumblr.com/post/171514869914/kijkkader), en onlangs is deze prachtige tool zowel in pdf als in digitale vorm verschenen op de website van het Platform (https://www.platformsamenopleiden.nl/kennisbank/kijkkader-voor-praktijken-van-samen-opleiden/).

image

Tijdens de Onderwijsparade heb ik de tool gepresenteerd aan een groep geïnteresseerden, en hebben we de tool verkend aan de hand van een voorbeeld van de opleiding Industrieel Ontwerpen. Dat vond ik best spannend, omdat het Kijkkader is ontwikkeld om praktijken van Samen opleiden van leraren te analyseren. Maar ook bij het werkplekleren van aanstaande industrieel ontwerpers, blijkt deze tool heel bruikbaar. Frappante uitkomst van het gesprek was, dat het werkplekleren voor aanstaande industrieel ontwerpers bedoeld is om het geleerde in de praktijk toe te passen, maar dat er nergens expliciet een verbinding wordt gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Ze staan feitelijk geheel los van elkaar. En dat is bij het Samen opleiden van leraren nu juist het belangrijkste issue: hoe kunnen praktijk en theorie sterker op elkaar worden betrokken, zodat de praktijkschok wordt verzacht. Blijkbaar is dat bij Industrieel ontwerpen minder van belang.

Tot slot bezocht ik het congres van de Opleidingsschool Haaglanden en Opleidingsschool Rotterdam. Het thema van dit congres was het Beroepsbeeld voor de leraar (https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/). Ik verzorgde daar een workshop over de visie van de Hogeschool Rotterdam op de leraren die wij opleiden (accent op ontwerpen, pedagogiek en samenwerken) en de manier hoe we dat doen, namelijk met een groot aandeel in het curriculum voor werkplekleren. Dat leverde veel discussie op. Wegens het grootstedelijke karakter van beide steden is de behoefte aan sterke pedagogen groot. De directe context van de scholen (Haagse overheid, Rotterdamse mainport), blijkt nauwelijks te worden benut in het onderwijs. Goede leraren kunnen zowel ‘volgen’ als ‘maken’ en zijn in staat hun leven lang door te professionaliseren. Sterke pedagogen, die leerlingen weten te inspireren: daar gaan we voor!

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.

Gerelateerde berichten