Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden. 

Congres Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

We waren dit jaar welkom in ‘t Spant! in Bussum. Een plek die bij mij nostalgische herinneringen oproept uit mijn jeugd, want daar kwamen mijn favoriete TV-programma’s vandaan: Ren je rot en Stuif es in.

Het Platform had een mooi programma gemaakt in verschillende rondes en verschillende werkvormen. De keynote-speaker vond ik aansprekend: waterpolocoach Robin van Galen, die vanuit de sport het fenomeen ‘samenwerken’ belichtte: wat maakt een team tot een goed team? Een goed Plan, de juiste mensen (People) en Passie. En wie weet leidt dat tot Olympisch Goud, zoals hem dat lukte in 2008 met het damesteam.

Ik volgde daarna een workshop van Peter Cox. En dat was er weer zo één die mij aanzet tot denken, die mij prikkelt. Hij komt uit de regio Eindhoven, de zogeheten Brainport regio. Het barst in en om Eindhoven van de kleine en grote bedrijven op het gebied van slimme technologie. De groten zijn wel bekend: Philips, Daf en Asml, maar er zijn hondenden kleine bedrijven die specialistische technieken ontwikkelen en aanleveren. De Brainport regio heeft mensen nodig voor deze ‘maak’-industrie. Dat zijn mensen die creatief en ‘out-of-the-box’ kunnen denken, die beschikken over 21st Century Skills. Om de talenten die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen, wordt er in Eindhoven gewerkt met het concept van de Brainport School. Deze scholen betrekken het bedrijfsleven en onderwijs op elkaar. Brainportscholen richten zich op een brede ontwikkeling van de leerlingen: Ondernemen, Onderzoeken, Ontwerpen, Internationalisering en Contextrijk leren. De leerlingen worden in contact gebracht met de bedrijven, die vervolgens een reële casus aan de leerlingen geven. Leraren krijgen masterclasses van de bedrijven, die zicht richten op vragen als: welk product maakt dit bedrijf? Welke talenten heeft dit bedrijf nodig? Wat is de cultuur van dit bedrijf? En daarna gaan de leraren aan de slag om onderwijsactiviteiten te ontwikkelen voor hun eigen leerlingen. Peter Cox sloot af met een oproep aan de lerarenopleidingen om leraren op te leiden die passen bij een vernieuwend concept als dat van de Brainportscholen, leraren die zich richten op het ontwikkelen van kwaliteiten in plaats van op uitvoeren van een curriculum.

image

Het congres eindigde voor mij met twee ‘gesprekstafels’, waarin ik mijn eigen onderzoek naar duo-stages besprak met geïnteresseerden. Het viel mij op hoe aansprekend mensen het onderwerp vinden: goed nadenken over het optimaal benutten van de samenwerking van studenten die in tweetallen op stage gaan, is blijkbaar iets waar mensen nog niet eerder bij stil hebben gestaan.