VO

Feedbackgesprekken aspirant-opleidingsscholen VO

Aspirant-opleidingsscholen kunnen tijdens hun subsidieperiode een feedbackgesprek met DUS-I krijgen.Voor partnerschappen die in 2015 (vo) en 2016 (po en mbo) subsidie hebben ontvangen vinden die gesprekken in mei en juni 2018 plaats. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. De gesprekken voor aspirant-opleidingsscholen die later subsidie hebben ontvangen volgen later. 

Doel gesprek

Het feedbackgesprek kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling tot een volwaardige opleidingsschool. Het gesprek heeft het karakter van een peer review en is gericht op de vragen en ontwikkeling van de aspirant-opleidingsschool. Het gesprek is niet gericht op de NVAO-beoordeling.

Waar en met wie

De gesprekken voor VO vinden plaats op 23 mei en 6 juni in Vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9, Utrecht) en duren maximaal twee uur. Aan het gesprek nemen één commissielid aspirant-opleidingsscholen, één adviseur van DUS-I en maximaal 3 vertegenwoordigers van de aspirant-opleidingsschool deel.

Voorbereiding

Ter voorbereiding vraagt DUS-I een reflectie aan te leveren van maximaal vier A4 waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken van de aspirant-opleidingsschool? Benoem de belangrijkste factoren en activiteiten en geef hierbij concrete voorbeelden.
  • Welke cruciale stappen zijn gezet van de subsidietoekenning naar nu?
  • Over welke vragen/uitdagingen/issues wilt u met ons van gedachten wisselen? Waar loopt het partnerschap nog tegen aan en waarop wilt u feedback ontvangen?

Het document dient uiterlijk vijf werkdagen voor het gesprek verstuurd te worden naar ocwsubsidies@minvws.nl o.v.v. het projectnummer en de personen die deelnemen aan het gesprek.

Bron: Website DUS-I

Gerelateerde berichten