MBO
PO
VO

Van krachtige voorbeelden naar een praktisch instrument

Interview met Frank Crasborn en Wilma Weekenstroo

De Werkgroep Good Practices Werkplekleren verzamelde in 2016 en 2017 meer dan 40 goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. De voorbeelden zijn gebundeld in twee publicaties: Samen leraren opleiden. Parels uit de praktijk Deel I en Deel II. Deze reeks good practices riep de vraag op: waar ligt de gemeenschappelijkheid en wat zijn de onderliggende principes? Drie lectoren gingen samen met makers van de good practices op onderzoek uit. Wij spraken met Frank Crasborn (Fontys Lerarenopleidingen Sittard) en Wilma Weekenstroo (Academische Opleidingsschool Oost Nederland).

Jullie zoektocht naar de rode draad in de goede voorbeelden heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van het Kijkkader voor praktijken van samen opleiden, een handig hulpmiddel om bestaande praktijken van samen opleiden te analyseren en verbeteren of om nieuwe praktijken te ontwerpen. Kunnen jullie wat vertellen over de totstandkoming van dit instrument?
“De betrokken groep lectoren en schoolopleiders was erg trots op de publicatie van de Parels uit de praktijk I en II, een prachtige bundeling van krachtige voorbeelden van succesvolle (groeps-)
activiteiten voor leraren in opleiding. We vroegen ons af welke les er uit al deze goede voorbeelden
te trekken valt voor mensen die nieuwe initiatieven opzetten. In een aantal sessies hebben de
lectoren alle 40 good practices daarom op een meta-niveau geanalyseerd. Daaruit bleek dat er altijd
drie elementen betrokken zijn bij een succesvolle activiteit: de praktijk, de theorie en de student.

Op basis van deze driehoek hebben we het eerste concept van het kijkkader ontwikkeld. Dat ontwerp is vervolgens in nauwe samenwerking met makers van de good practices (school- en instituutsopleiders) in drie rondes verder aangescherpt. Vanuit het uitgangspunt van de verbinding tussen de drie elementen hebben we negen ijkpunten bepaald en daar vragen bij geformuleerd. Het resultaat is een kader waarmee elke bestaande of potentiële praktijk van samen opleiden onder de loep genomen kan worden. Doordat het zo goed getest is door mensen uit de praktijk, weten we dat het door opleiders als herkenbaar en betekenisvol wordt gezien!”

Lees hier het hele interview

Ga naar het kijkkader

Gerelateerde berichten