VO

Oproep deelname onderzoek ‘Docenten aan het roer van hun loopbaan’

De Wageningen University & Research zoekt nog enkele scholen die mee willen werken aan een onderzoek over ‘Docenten aan het roer van hun loopbaan’. De vraag die centraal staat is: ‘Welke individuele- en schoolfactoren stimuleren docenten met ‘loopbaansturing?’ Het onderzoek bestaat uit enerzijds een online vragenlijst en uit enkele groepsinterviews onder docenten en hun leidinggevenden.

Aanleiding voor onderzoek

De overheid en schoolbesturen zijn doordrongen van het feit dat de kwaliteit van onderwijs voornamelijk bepaald wordt door de kwaliteit van leraren. Vandaar dat verschillende maatregelen genomen worden om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren. Op landelijk niveau valt te denken aan: de lerarenbeurs, de ‘functiemix’ en het lerarenregister. Op schoolniveau aan: de invoering van HRM – waarin professionalisering en taaktoedeling op basis van competentie en ambitie belangrijke onderdelen zijn. Deze ontwikkelingen passen binnen een bredere ontwikkeling rond ‘life long learning’ en maken dat het belang van loopbaansturing door docenten is toegenomen.

‘Loopbaansturing’ betekent dat docenten hun loopbaan c.q. carrière zelf vorm en richting geven en daartoe verschillende activiteiten ondernemen zoals: het creëren van loopbaanmogelijkheden door de eigen competenties te ontwikkelen, te netwerken, zichzelf zichtbaar te maken voor belangrijke derden en door te zoeken naar advies en begeleiding met betrekking tot de eigen loopbaan.

Wat levert deelname voor uw school op?

 • Een geanonimiseerde rapportage van vragenlijstdata, waarmee u inzicht krijgt in: o de mate waarin docenten bij u op school bezig zijn met hun loopbaan;
  o de manier waarop zij zichzelf zien (zelfvertrouwen en ontwikkelmotivatie)
  o de wijze waarop zij het HRM beleid en steun van hun leidinggevende ervaren
  o desgewenst scores op schoolniveau afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende scholen
 • Een kwalitatieve weergave van de interviews, waarmee de vragenlijstdata verrijkt en uitgediept worden.
 • Wanneer u hier prijs op stelt, komt één van de onderzoekers de resultaten bij u op school presenteren.

Welke inspanning vergt het?

 • Uitzetten van een online vragenlijst binnen uw docentencorps
 • 15 á 20 minuten tijd per docent om de online vragenlijst in te vullen;
 • Optioneel; organiseren van een of meer groepsinterviews, waarin de resultaten uit het vragenlijstonderzoek worden teruggekoppeld en besproken.

Interesse?

Indien u meer informatie wenst en/of interesse heeft in deelname aan het onderzoek, neem dan contact op met Piety Runhaar (piety.runhaar@wur.nl / 06 51 02 66 67).

Gerelateerde berichten