MBO
PO
VO

Themabijeenkomst ‘Integrale kwaliteitsontwikkeling; hoe kán het ook anders!’ | PO, VO, MBO

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Vanwege het grote aantal aanmeldingen, hebben we besloten een tweede bijeenkomst te plannen en wel op vrijdag 5 oktober. Klik hier om u aan te melden.

Bij samen opleiden draait het om de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de leraar en uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitsontwikkeling is vanaf het begin een belangrijk element van het samen opleiden, maar blijft tegelijkertijd een uitdaging voor partnerschappen. Op 18 juni a.s. verzorgt lector Miranda Timmermans een themabijeenkomst over integrale kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden.

Dat kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden niet bepaald eenvoudig is, komt onder andere doordat er meerdere instituties zijn betrokken bij het Samen Opleiden. Het gaat om de kwaliteit van de afzonderlijke partners én om de kwaliteit van het partnerschap. Maar ook de veelvormigheid en de veelomvattendheid van samen opleiden maakt kwaliteitsontwikkeling er niet gemakkelijker op. Professionaliseren, begeleiden, opleiden, beoordelen, samenwerken en innoveren; alles wat er gebeurt in het kader van samen opleiden is onderdeel van de kwaliteit.

Integrale kwaliteitsontwikkeling is dan ook van belang. Integrale kwaliteitsontwikkeling betreft alle aspecten en de verschillende niveaus van samen opleiden en grijpt in op de bestaande kwaliteitssystemen, kwaliteitscycli en culturen van de betrokken onderwijsorganisaties.

In deze themabijeenkomst laat Miranda Timmermans de deelnemers zien dat je vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteit kunt kijken. Op een actieve en interactieve manier geeft zij samen met de deelnemers handen en voeten aan kwaliteitsontwikkeling en besteedt ze aandacht aan de kwaliteitscultuur van het partnerschap. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen kwaliteitsinstrumenten en -plannen mee te nemen. Deze worden gebruikt als input voor het goede gesprek over integrale kwaliteitsontwikkeling.

Praktische informatie

Datum: Maandag 18 juni 2018
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor coördinatoren van opleidingsscholen, schoolopleiders, instituutsopleiders en kwaliteitszorgmedewerkers in po, vo en mbo. Het heeft meerwaarde om te komen met (minimaal) twee personen per partnerschap.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Er zijn helaas geen plekken meer beschikbaar. Op 5 oktober a.s. is een tweede bijeenkomst gepland. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Gerelateerde berichten