PO
VO

Coachen met het oortje: een app voor beginnende leerkrachten en hun coaches

Leraren-in-opleiding en beginnende leerkrachten worstelen vaak met aspecten van het klassenmanagement. Uit onderzoek blijkt dat in dit soort situaties real time coaching kan helpen. Het Welten-instituut en het departement lerarenopleiding van Fontys Hogeschool Sittard hebben een app ontwikkeld voor leerkrachten en hun coaches. De app, genaamd EarCoachforTeachers, maakt het mogelijk om een leraar-in-opleiding of een beginnende leerkracht real time te coachen met behulp van een oortje.

Hoe werkt het?

Met de ‘EarCoachforTeachers’ app kunnen coaches en mentoren korte berichten sturen naar de leerkracht-in-opleiding of beginnende leerkracht die staat les te geven. De coach/mentor zit als observator in het klaslokaal en verstuurt de berichten via tekst-naar-spraak technologie. De leerkracht hoort het bericht via een oortje en kan zijn of haar gedrag direct aanpassen. Het gebruik van de app is ingebed in een coachingtraject dat ook een voorgesprek en een nagesprek bevat. In het voorgesprek geeft de leerkracht (in spe) zelf aan op welke aspecten hij of zij feedback en instructie wil krijgen van de coach. Net zo belangrijk is het nagesprek met de coach. Daar kijken ze terug op de coachingsessie en formuleert de leerkracht (in spe) welke lessen hij of zij heeft geleerd van de sessie.

Input van gebruikers

De mobiele app is ontwikkeld door het Welten-instituut in co-design met de lerarenopleiders van Fontys Hogeschool en met leerkrachten en mentoren in het voortgezet onderwijs. De ontwikkeling is een iteratief proces geweest: de app werd steeds bijgesteld op basis van de input van gebruikers zodat die optimaal aansluit bij wat gebruikers belangrijk en handig vinden. Deze iteratieve benadering heft voor flink wat belangstelling gezorgd bij de eindgebruikers van de app.

Geïnteresseerd?

De app komt later dit jaar beschikbaar. Wilt u nu al meer weten en iets zien? Ontwikkelaars Frank Crasborn en Maurice Smeets (beiden Fontys hogeschool) presenteren de laatste versie van de app voor leerkrachten en hun coaches tijdens de VELON conferentie die plaatsvindt op 12 en 13 maart 2018 in Roermond. U kunt hen daar ontmoeten.

Bron: Website Open Universiteit

Gerelateerde berichten