MBO
VO

17 april: Themabijeenkomst ‘Samen Opleiden en zij-instroom’ | VO en MBO

De themabijeenkomst ‘Samen Opleiden en zij-instroom’ | VO en MBO is volgeboekt, u kunt zich nog wel aanmelden voor op de wachtlijst. We nemen contact met u op zodra er een plek beschikbaar komt.

Leraar worden: zo kan het ook!

Zij-instroomtrajecten krijgen steeds meer aandacht: om het lerarentekort te bestrijden, om de verbinding tussen arbeidsmarkt en scholen te verstevigen, om circulaire carrières mogelijk te maken.

(Opleidings)scholen in vo en mbo zoeken manieren om zij-instromers een passend opleidingstraject te bieden: passend bij de eisen die het leraarschap stelt, door recht te doen aan de ervaring die er al is, en rekening houdend met de inspanning die werken en leren vraagt. In deze themabijeenkomst staat centraal:

  • werken aan een brede toegankelijkheid van aantrekkelijke zij-instroomtrajecten;
  • versterken van de kwaliteit van zij-instroomtrajecten.

VO en MBO

Opleidingsscholen in vo en mbo kennen andere gebruiken rondom zij-instromers. In het mbo wordt het PDG-traject veel ingezet, in het vo zijn steeds meer mogelijkheden voor maatwerktrajecten. Graag brengen we tijdens deze bijeenkomst betrokkenen uit vo en mbo samen om de uitwisseling van goede praktijken te versterken.

Programma

Gedurende de ochtend kijken we naar zij-instroom vanuit het perspectief van zowel de zij-instromer zelf, de school waar de zij-instromer werkt als ook de betrokken lerarenopleiding.

Vanuit de opbrengsten van het onderzoek naar nieuw potentieel voor leraarschap verzorgt gastspreker Marieke Wolthoff van PBT een presentatie over de urgentie van en mogelijkheden voor maatwerktrajecten voor zij-instromers. Aan de hand van een aantal vraagstukken en dilemma’s gaat u vervolgens in gesprek met collega’s uit het vo en mbo over laagdrempelige en aantrekkelijke routes naar het leraarschap en het behalen van een bevoegdheid.

In het tweede deel van de bijeenkomst richten we ons op de context van de opleidingsschool en zij-instroom: welke mogelijkheden biedt de begeleidingsstructuur van Opleidingsscholen zij-instromers? Op welke manier zijn de werkplekbegeleiders geëquipeerd om deze doelgroep te begeleiden? Hoe werken de lerarenopleiding en schoolorganisatie hierbij samen? En hoe zorgt de opleidingsschool dat de brede competenties van zij-instromers worden benut in de school waar de zij-instromer start? Voorbeelden uit de praktijk van opleidingsscholen vo en mbo inspireren u om zelf stappen te zetten de opbrengsten van zij-instroomtrajecten te versterken.

In de middag is er een bijeenkomst vanuit het programma landelijk overleg PDG/ADEF mbo. Dit vindt op dezelfde locatie plaats. Verdere informatie daarover volgt.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 17 april 2018
Tijdstip: 9.30 – 13.00 uur (incl. lunch)
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht. Klik hier voor de routebeschrijvingDoelgroep: betrokkenen bij zij-instroom trajecten vanuit (opleidings)scholen in vo en mbo en de lerarenopleidingen, bijvoorbeeld bestuurders, schoolleiders, HR-medewerkers, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders en opleidingscoördinatoren
Aanmelden: U kunt zich hier op de wachtlijst laten plaatsen

Contactpersonen

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO en het Kennispunt OidS van de MBO Raad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Gerelateerde berichten