PO
VO

Verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen online

De afgelopen drie jaar is het aantal opleidingsscholen in Nederland uitgebreid met 37 nieuwe partnerschappen, zogenaamde aspirant-opleidingsscholen. In het primair onderwijs zijn er zeven aspirant-opleidingsscholen bijgekomen, in het voortgezet onderwijs 21 en in het middelbaar beroepsonderwijs negen.

Deze aspirant-opleidingsscholen bieden opleidingsplaatsen aan studenten om hun opleiding tot leraar te volbrengen. Het doel van het ministerie van OCW om meer structurele opleidingsplaatsen te creëren is hiermee behaald. Voor het voortgezet onderwijs is in het sectorakkoord afgesproken minimaal 2200 en zo mogelijk 4000 extra structurele opleidingsplaatsen in 2020 te creëren, voor het primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn geen specifieke doelen gesteld. Eind 2019 is er meer zicht op het totale aantal opleidingsplaatsen dat er is bijgekomen.

De komende jaren werken deze aspirant-opleidingsscholen toe naar de beoordeling van het ministerie van OCW, uitgevoerd door de NVAO. Bij een positieve beoordeling worden de aspirant-opleidingsscholen toegelaten tot de structurele bekostiging van het ministerie van OCW.

In het verslag van bevindingen van de  Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen wordt eerst ingegaan op de laatste aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen in 2017. Daarna komen de belangrijkste bevindingen van alle drie aanvraagrondes aan bod. Met deze bevindingen kunnen de aspirant-opleidingsscholen én de erkende opleidingsscholen hun voordeel doen. De commissie hoopt met dit verslag ook handvatten te bieden voor eventuele begeleiding van de aspirant-opleidingsscholen naar de beoordeling door de NVAO. Waar in dit verslag wordt gesproken over de opleidingsschool, dan wordt hiermee het partnerschap tussen één of meer scholen en één of meer instituten bedoeld.

Download hier het hele rapport

Bron: Verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen

Gerelateerde berichten