VO

Presentatie VELON Kennisbasis voor lerarenopleiders 4

Op vrijdag 10 november, tijdens de VELON Studiedag, werd het vierde katern van de ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’ gepresenteerd. In het katern, dat is geschreven onder redactie van Miranda Timmermans en Corinne van Velzen, staat Samen in de school Opleiden centraal.

Inzichten uit onderzoek en praktijkervaring

Samen Opleiden is niet meer weg te denken als route naar het leraarschap en de doorontwikkeling van leraren. Het is iets vanzelfsprekends geworden. De bijdragen in dit vierde katern behandelen kennis en inzichten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgedaan vanuit onderzoek en praktijkervaring. Voor elk van de thema’s in het katern is een inhoudelijk hoofdstuk geschreven gebaseerd op onderzoeksliteratuur en praktische handreikingen, én zijn één of meerdere goede praktijkvoorbeelden toegevoegd.

7 centrale thema’s

In de kennisbasis wordt Samen Opleiden belicht vanuit zeven centrale thema’s: Samenwerken aan samen opleiden; Opleiden in twee contexten; Boundary crossing, opleiden tussen, op, en over grenzen; Leren op van en in het werk in de school; De werkplek als rijke leeromgeving; Doorgaande lijn in leren op de werkplek van leraren en Samen beoordelen en integrale kwaliteitszorg.

Katern downloaden & bestellen

Klik hier voor het katern

Gedrukte exemplaren van het katern kunnen tegen administratie- en portokosten besteld worden via info@velon.nl.

Bron: Website VELON

Gerelateerde berichten