PO

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

Schoolbesturen kunnen vanaf nu gezamenlijk in hun regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een gestructureerde aanpak om zij-instromers te werven, te begeleiden en te behouden.

Voor wie

De startsubsidie voor het maken en uitvoeren van een aanpak kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van tenminste vier schoolbesturen en een pabo (liefst meer). De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 80.000,-. Schoolbesturen en pabo dragen zelf ook een bedrag bij. Met de startsubsidie zetten zij een aanpak op van werving, selectie en begeleiding voor zij-instromers. De aanpak is ook bruikbaar is voor andere doelgroepen die in het po willen instromen, zoals stille reserves en verkorte deeltijders.

Aanvragen startsubsidie

Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met uiterlijk 15 januari 2018 een aanvraag indienen bij het Arbeidsmarktplatform PO door in het format het projectplan in te vullen en op te sturen aan info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Voor 1 november kan een verkort projectplan ingediend worden om de aanvraag vooraf alvast te toetsen. Klik hier voor alle benodigde informatie over het aanvragen van de subsidie.

 

Bron: Website Arbeidsmarktplatform PO

 

Gerelateerde berichten