PO
VO

Werkbijeenkomst 14 november: ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ (PO/VO)

Hoe kan de wisselwerking tussen scholen en lerarenopleiding binnen Samen Opleiden de expertise en competenties van (aankomend) leraren op dit thema duurzaam versterken? En in hoeverre draagt een gezamenlijk curriculum daaraan bij? Dit zijn de centrale vragen op deze werkbijeenkomst voor PO en VO, waarin ingegaan wordt op ervaringen rond het omgaan met verschillen in de context van passend onderwijs en onderzoek dat uitgevoerd is naar passend onderwijs in de lerarenopleidingen. Welke bewegingen rond dit thema zijn van belang om te versterken in de samenwerking binnen de eigen opleidingsschool?

Aanleiding

In het rapport Passend onderwijs en de lerarenopleiding (2016) staat aangegeven dat passend onderwijs meer aandacht mag krijgen in de lerarenopleiding. Lerarenopleidingen gaan daar verschillend mee om. Passend onderwijs heeft ten aanzien van het opleiden van leraren zowel een theoretische als een praktische component: het vraagt om het vergroten van kennis en kunde rond het omgaan met verschillen tussen leerlingen. En op beide terreinen is winst te behalen. Bijvoorbeeld door een sterkere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen binnen samen opleiden en in afstemming met samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst gaat Prof. drs. Dolf van Veen, Hogeschool Windesheim, auteur van o.a. ‘Passend onderwijs en de lerarenopleidingen’ (2016), in op wat relevant is voor opleiden en het (werkplek)curriculum op basis wat onderzocht is en recente ontwikkelingen binnen passend onderwijs.

Daarnaast illustreren we aan de hand van praktijkvoorbeelden uit PO en VO, het samen opleiden van leraren gericht op passend onderwijs:

PO

Danielle Kloosterman, beleidsadviseur/onderwijskundige en oud-schooldirecteur van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Langstraat, Heusden en Altena  laat vanuit verschillende perspectieven zien waar leerkrachten tegenaan lopen in hun dagelijkse praktijk en de basisondersteuning die iedere school zou moeten bieden. Wat betekent het voor de opleiding en is een nauwere samenwerking tussen de Opleidingsschool en het samenwerkingsverband passend onderwijs wenselijk?

VO

Karen Slot, programmaleider werkplekleren HvA, presenteert hoe in overleg met de opleidingsscholen waar de HvA bij betrokken is, handelingsgericht werken in het curriculum is ingebouwd, hoe het VSO partner is geworden in samen opleiden en wat dat betekent voor competenties van aankomend leraren op het gebied van passend onderwijs. Ook een schoolleider VSO en een HvA-student vertellen vanuit het eigen perspectief over versterking van passend onderwijs.

Ruimte voor interactie

Om de stand van zaken op uw opleidingsschool in kaart te brengen, vult u een korte scan ‘Passend Onderwijs in de opleidingsschool’ in, waarna u in rondetafelgesprekken het gesprek aangaat met collega’s en de sprekers over gewenste ontwikkelingen, successen en dilemma’s. Dit levert actiepunten en gesprekspunten op voor het eigen partnerschap Samen Opleiden.

Meer lezen over dit thema?

Leest u hier het interview ‘Integrale benadering passend onderwijs gewenst op lerarenopleidingen’ van  Marlies Peters van Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door het Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO  i.s.m. het Steunpunt Passend onderwijs VO

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 14 november 2017
Tijdstip: 15.00 – 18.00 uur (incl. eenvoudige maaltijd)
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Doelgroep: betrokkenen bij lerarenopleidingen, (opleidings)scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden

Contactpersonen

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door het Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gea Spaans, Steunpunt Opleidingsscholen PO, steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl, 030 – 31 00 933
Nienke Wirtz, Steunpunt Opleidingsscholen VO, steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl, 030 – 23 24 800

Gerelateerde berichten