PO
VO

Opgave studentenaantallen vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór 1 oktober hiervoor een opgave doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze opgave wordt het aantal studenten aangegeven die zijn opgeleid binnen de opleidingsschool in het voorafgaande schooljaar (2016/2017). Op basis van dit aantal wordt de hoogte bepaald van het bedrag dat de opleidingsscholen ontvangen in het lopende schooljaar. Als er geen opgave wordt gedaan vóór 1 oktober 2017, ontvangt de opleidingsschool deze subsidie niet voor het schooljaar 2017/2018.

Het bovenstaande geldt met ingang van dit jaar ook voor de zeven aspirant-opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs die vanaf het schooljaar 2015/2016 voor het eerst subsidie hebben ontvangen. Deze groep moet nu, zoals de opleidingsscholen, een opgave doen van de studentenaantallen in het voorafgaande schooljaar 2016/2017 om subsidie te ontvangen voor het schooljaar 2017/2018.

 DUO heeft tot nu toe minder opgaves ontvangen dan andere jaren. Het Ministerie van OCW en DUO doen daarom een dringende oproep om deze opgave alsnog zo snel mogelijk te doen, maar in ieder geval vóór 1 oktober, voor zover dat nog niet gebeurd is.

Meer informatie over welke studenten precies moeten worden opgegeven  en het formulier om de opgave te doen, zijn te vinden op de website van DUO.

Gerelateerde berichten