PO

8 november: Themabijeenkomst ‘Bestuurlijke betrokkenheid en onderzoekscultuur’ (PO)

U maakt tijdens deze bijeenkomst kennis met drie scans voor Partnerschappen van opleidingsscholen PO. De eerste scan gaat over bestuurlijke betrokkenheid, de tweede scan over het stimuleren van een onderzoekende en lerende cultuur en de derde over opleiden in de school – zelfevaluatieinstrument. Deze scans zijn ontwikkeld binnen de opleidingsschool POS (Den Bosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo) en verder doorontwikkeld en beschikbaar gesteld aan het Steunpunt Opleidingsscholen. Tijdens de bijeenkomst komen de aanpak, ervaringen en resultaten aan de orde.

Programma

10.00 uur   Welkom|Kwaliteitszorg in de Opleidingsschool|Waarom inzet van scans
10.30 uur   Scan 1 Bestuurlijke betrokkenheid|Korte toelichting en aan de slag in verschillende ‘stations’
11.00 uur   Scan 2 Onderzoekscultuur|Korte toelichting en aan de slag in verschillende ‘stations’
11.30 uur   Scan 3 Opleiden in de school|Korte toelichting en aan de slag in verschillende ‘stations’
11.45 uur   Terugblik en vervolgstappen
12.00 uur   Afsluiting en broodje

Scan bestuurlijke betrokkenheid

Met behulp van de scan ‘Bestuurlijke betrokkenheid versterken’ kan worden nagegaan hoe participerende besturen of besturen die willen aansluiten bij opleidingsscholen het gesprek met elkaar kunnen aangaan over de vraag wie welke rol kan vervullen bij gezamenlijk opleiden, schoolontwikkeling door onderzoek en voortgezette professionalisering van startende en zittende leraren. Zowel stuurgroepen als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken. Dit kwaliteitsinstrument gaat in op de inhoudelijke domeinen van opleiden in de school, de mate van de betrokkenheid van besturen binnen het samenwerkingsverband en de niveaus van verantwoordelijkheden van besturen.

Scan onderzoekscultuur in de school – PLG

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap: een leergemeenschap met leraren die een lerende, onderzoekende houding hebben en waarin alles erop is gericht om leerprocessen van leerlingen onderbouwd te verbeteren (evidence-informed handelen en beleid). Scholen kunnen dit zelfevaluatie-instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen. De scan is met name geschikt voor academische opleidingsscholen, maar kan ook worden gebruikt door andere scholen die willen starten met onderzoek in de school.

Scan opleiden in de school

De scan Opleiden in de school is bedoeld voor opleidingsscholen die het opleiden in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering centraal staat. Het instrument is een zelfevaluatie-instrument: scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 8 november 2017
Tijd: Inloop 09.45 uur / Programma start 10.00-12.00/12.30 uur
Locatie: PO-Raad – Boardroom 5e etage – Aidadreef 4 in Utrecht
Door: Brigit van Rossum (Projectleider Versterken Samenwerken Partnerschap opleiden in de school) en Anje Ros (Lector Leren & Innoveren, Fontys Hogeschool)
Voor wie: Projectcoördinatoren/projectleiders partnerschap, bestuurders stuurgroep, directeuren, schoolopleiders
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: Klik hier om u aan te melden
Voor meer informatie: steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933

Gerelateerde berichten