VO

Vragenlijst kern-schilconstructies Opleidingsscholen VO

Werkt uw Opleidingsschool samen met VO-scholen die niet tot de Opleidingsschool behoren? Het Steunpunt hoort graag waar u staat en wat uw plannen zijn. Vul hier de online vragenlijst in. De uitkomsten benut het Steunpunt Opleidingsscholen bij het opstellen van een notitie voor OCW over de toekomst van samen opleiden en de (on)mogelijkheden van de ‘kern-schilconstructie van Opleidingsscholen.

Wat is de ‘kern-schilconstructie’?

De ‘kern-schilconstructie’  is een term die OCW in haar  verkenning naar de toekomst van Opleidingsscholen spreekt. Onder een ‘kern-schilconstructie’ verstaan we de samenwerking tussen opleidingsscholen en VO-scholen die geen deel uitmaken van een opleidingsscholen, waarbij de VO-scholen die geen deel uitmaken van een opleidingsschool profiteren van de inzichten, expertise, ervaring en instrumenten van de opleidingsschool. De VO-scholen en de opleidingsschool bevinden zich in dezelfde regio en zij werken beide samen met dezelfde lerarenopleiding(en). De opleidingsschool stelt kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan de vo-scholen in de kern-schilconstructie.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit vragen over samenwerken met scholen buiten uw opleidingsschool. Het beantwoorden ervan neemt slechts enkele minuten in beslag. Wij waarderen het zeer wanneer u de moeite neemt de vragen te beantwoorden. Hartelijk dank alvast!

Gerelateerde berichten