PO
VO

Terugblik congres Steunpunt Opleidingsscholen 31 mei 2017

Op 31 mei organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO Kennispunt Opleiden in de School het druk bezochte congres Opleidingsscholen in transitie! Opleiden, inductie, én professionaliseren in het Miele Experience Center in Vianen. Met dit jaar een prachtig thema: Anno 2017 is het samen opleiden geprofessionaliseerd, met voor ieder samenwerkingsverband een unieke werkvorm. Deze unieke werkvormen bieden steeds vaker een goede structuur voor het begeleiden van startende leraren en professionaliseren van ervaren leraren. Ruim 300 collega’s bezochten het congres en leerden meer over dit thema tijdens de vele thema-hoorcolleges, Praktijk in-zichtsessies, het ‘koken met OCW’, ‘Aan tafel’ met de lectoren en op het inspirerende instrumentenplein.

Overzicht presentaties

Thema-hoorcolleges *

 1. Leven lang leren klinkt als gevangenisstraf – Klaas van Veen
 2. Een infrastructuur voor de professionele groei van leraren – Susan McKenney
 3. Lerarentekort en professionalisering van docenten – Marc van der Meer
 4. Hoe de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders bijdraagt aan OidS – Marcel van der Klink
 5. Wat de leraar wil leren vanuit professionele concerns – Monika Louws

Praktijk in-zichtsessies *

 1. Frisse start (BSL-traject)
 2. Duo-banen en duo-stages (…)
 3. Adolescentiepsychologie op de OSR e.o.
 4. Goede praktijken voor een doorlopende leerlijn
 5. Parels uit de praktijk van (samen) opleiden
 6. Formeel en informeel leren en evalueren
 7. Van opleiding tot school: waar leer ik differentiëren?
  Handout succesfactoren differentiëren
  Handout sectorbeeld onderwijs
  Samenvatting workshop differentiëren
 8. Pedagogische dialoog in opleidingsteams
 9. Op een prettige manier orde houden: werken met leerlingacteurs
 10. Een succesvolle samenwerking voor praktijkonderzoek
 11. Van onderzoeksproduct naar talentprijs
 12. Samen een leven lang leren als professional

Instrumentenplein

a. Leerroutekaart
b. Scan onderzoekscultuur in de school
c. Scan bestuurlijke betrokkenheid
d. Scan Opleiden in de school
e. Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency (…)
f. Zelfevaluatiekader voor Samen (academisch) Opleiden (…)
g. Inductiespel
h. Onderzoeksenquête Opleiden in de School
i. Spiegel Personeel en School
j. Reflectietool voor het versterken van de samenwerking (…)
k. Vakdidactisch Feedback instrument
l. Beroepsstandaard en registratie voor lerarenopleiders

*) De ontbrekende presentaties worden zo spoedig mogelijk toegevoegd

 Film en foto’s

Congres Steunpunt Opleidingsscholen from Steunpunt Opleidingsscholen on Vimeo.

Georganiseerd door:
Gea Spaans, projectleider Steunpunt Opleidingsscholen PO
Nienke Wirtz, projectleider Steunpunt Opleidingsscholen VO
Linda Medendorp, projectleider MBO Kennispunt Opleiden in de School

                     

Gerelateerde berichten