VO

Nieuw deel ‘Parels uit de praktijk’ gepubliceerd

In december 2016 verscheen de eerste bundel ‘Samen leraren opleiden – Parels uit de praktijk’ waarin zeventien opleidingsscholen een good practice uit hun opleidingspraktijk presenteerden. Er was veel interesse voor deze goede voorbeelden, want er zijn veel exemplaren aangevraagd en verspreid. Belangrijker nog is dat de praktijkvoorbeelden opleiders van andere samenwerkingsverbanden inspireerden tot doorontwikkeling van hun eigen opleidingsschool. En dat was precies wat we met de publicatie voor ogen hadden.

Vanwege de grote interesse én het feit dat het natuurlijk slechts ging om een greep uit de vele goede praktijken die opleidingsscholen ontplooien, heeft de werkgroep Good Practices Werkplekleren een tweede serie praktijkvoorbeelden verzameld.

Werkwijze

Naast inspirerende voorbeelden van Samen Opleiden, is de werkgroep specifiek op zoek gegaan naar praktijkvoorbeelden in het mbo en naar voorbeelden op het gebied van vakdidactisch leren op de werkplek. Twee thema’s, die we beschouwen als belangrijke uitdagingen van het opleiden in de school en die in de eerste publicatie niet aan de orde kwamen. Alle leden van de ADEF Adviescommissie hebben good practices uit de eigen regio aangeleverd, en het Steunpunt Opleidingsscholen VO is gevraagd om deze te publiceren en digitaal beschikbaar te stellen.

Thema’s Good Practices

In deze publicatie zijn 19 good practices opgenomen, die gezamenlijk zijn ontwikkeld door opleiders van scholen en instituten. De praktijkvoorbeelden gaan over de volgende thema’s:

  • Werkplekleren algemeen
  • Vakdidactisch leren op de werkplek
  • Werkplekleren in het mbo
  • Integraal personeelsbeleid
  • Kwaliteitszorg

Doorgaan

De werkgroep heeft het voornemen om ook daarna door te gaan met het verzamelen en delen van gezamenlijk ontwikkelde, bijzondere en succesvolle activiteiten, zodat opleidingsscholen worden geïnspireerd en gevoed om de betekenisvolle leeromgeving voor studenten te optimaliseren.  Benieuwd geworden? Download dan hieronder de publicatie. Een gedrukte versie van de publicatie opvragen kan ook. Stuur dan een e-mail naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Download publicatie

Gerelateerde berichten