PO
VO

Onderzoek RuG: intensieve samenwerking tussen docentenopleidingen en scholen loont

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen en het professionele welbevinden van aankomend en beginnend leraren die worden opgeleid en werken op een opleidingsschool, in vergelijking tot leraren die werken en leren op niet-opleidingsscholen. Alle resultaten wijzen in dezelfde richting: leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering.

Deze bevindingen bevestigen eerdere onderzoeksuitkomsten die de waarde van de intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen hebben aangetoond (bijvoorbeeld Helms-Lorenz et al, 2015).

Meer weten over het onderzoek?

Gerelateerde berichten