PO
VO

Nieuwe katernen in de kwaliteitsreeks

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft twee nieuwe katernen uit de Kwaliteitsreeks gepubliceerd.

Praktijk In-Zicht katern: Een leven lang leren – VO

Lobke Baars en Frank Crooijmans

Een aantrekkelijk en relevant scholingsaanbod realiseren voor leraren in opleiding, beginnende én ervaren leraren, onderwijsondersteuners en leidinggevenden. Ofwel, stimuleren en faciliteren dat medewerkers een leven lang leren. Dat is de inzet van het Virtueel ontwikkelingscentrum (VOC) van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Onderwijsinnovatie staat de komende jaren hoog op de agenda van de scholengroep. Deze brochure beschrijft de werkwijze van het VOC van Quadraam en de verbinding met de AOQ. De tekst is gebaseerd op een gesprek met Lobke Baars, projectleider voor het VOC en het project VSLS (Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen) en Frank Crooijmans, opleidingscoördinator van de AOQ en tevens projectleider voor het VOC. U kunt het katern hier lezen.

Verdiepingskatern: Samen onderzoek begeleiden in de AOS – PO/VO

Janneke van der Steen & Helma Oolbekkink-Marchand

In academische opleidingsscholen voeren studenten hun afstudeeronderzoek uit in de school met het doel daar zelf van te leren en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. Hierbij hebben studenten vaak te maken met onderzoeksbegeleiders vanuit de school en vanuit de lerarenopleiding. In dit katern beschrijven we hoe dit samen begeleiden – en soms ook samen beoordelen – van afstudeeronderzoek in zijn werk gaat en wat hierbij belangrijke aandachtspunten zijn. U kunt het katern hier lezen.

Gerelateerde berichten