PO
VO

Koning brengt werkbezoek aan basisschool Kbs Sinte Maerte in Breda

Zijne Majesteit de Koning bracht op 9 maart jl. een werkbezoek aan Kbs Sinte Maerte, een basisschool in Breda. Het bezoek stond in het teken van de leraar en het opleiden van toekomstige leraren in de school. Kbs Sinte Maerte is één van de opleidingsscholen in Breda. De Koning sprak op de school met ervaren en startende leerkrachten.

Stageperiode

Tijdens het eerste gesprek stond het belang van samenwerking tussen basisschool en Pabo centraal. Van de opleiding tot leerkracht primair onderwijs vindt 40% plaats op de basisschool zelf. Leerkrachten van de school zijn opgeleid tot stagecoaches en begeleiden de studenten in hun school. De stageperiode blijkt een belangrijke schakel in de opleiding tot startbekwame leerkracht. Er is een nauwe samenwerking met de Avans Hogeschool, waar de Pabo-opleiding wordt aangeboden.

Bijscholing

In een volgend gesprek lag de nadruk op de ontwikkeling en bijscholing van leerkrachten. Naast de focus op het lesgeven in de groep, worden mogelijkheden gezocht voor jonge leerkrachten om zich verder te professionaliseren door interne begeleiding of studie. Zo wordt er na afstuderen een inductieprogramma aangeboden: een begeleidingsprogramma, waarbij de beginnende leerkracht wordt ondersteund en zich verder kan bekwamen. Met ervaren leerkrachten werd de werkdruk besproken en de mogelijkheden zich persoonlijk te ontwikkelen en eventueel te specialiseren.

Ontwikkeling onderwijsaanbod

Tot slot sprak de Koning met het leerkrachtenteam en begeleiders over de ontwikkeling van het onderwijsaanbod op de school. Steeds vaker kan passend onderwijs worden geboden. Er zijn gedragsspecialisten, reken- en taalcoördinatoren, maar ook leerkrachten die zijn opgeleid voor het begeleiden van leerlingen en ouders in bijvoorbeeld de impulsklas, de plusgroep of schakelklassen. Besproken werd de zorgvuldigheid waarmee de school omgaat met nieuwe ontwikkelingen en methodes en de kansen die zij biedt om onderwijs op maat aan leerlingen te bieden.

Nieuwjaarsontvangst

Voor de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2017 werden, naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen, dit jaar ook specifiek leraren uit het primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd. In december 2016 bezocht de Koning al het Veenlanden College in Mijdrecht.

Bron: RVD, nr. 48
Foto: (c) Jacques Hendriks
Gerelateerde berichten