PO

7 april: Werkconferentie Goede condities voor de startende leraar – PO

Wat zijn effectieve praktijken voor de begeleiding van startende leraren?

Als leerkrachten van de pabo afkomen, zijn ze startbekwaam. Vervolgens hebben ze doorgaans tijd en ervaring nodig om te groeien in het beroep. Begeleidingsprogramma’s voor startende leraren zorgen voor een snellere professionele groei én daardoor een positieve impact op leerlingprestaties en onderwijskwaliteit. Ook vergroot het de kansen om startende leraren voor het onderwijs te behouden.

Op vrijdag 7 april delen een aantal besturen en scholen hun ervaringen en gaan graag het gesprek met u aan over hoe zij, veelal in samenwerking met hogescholen en andere organisaties, vorm en inhoud geven aan de begeleiding van leraren die starten met hun loopbaan.

Marco Snoek (Lector Leren & Innoveren, Hogeschool van Amsterdam) start de morgen met een inleiding ‘Starters in de schijnwerpers’ en schetst een aantal (inter)nationale ontwikkelingen en ervaringen.

In een tweetal rondes worden praktijkvoorbeelden via tafelgesprekken gepresenteerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. inzet bovenschoolse coaches, meerjarig programma starters gezamenlijk vormgegeven door bestuurders en hogeschool, inzet instrument ICALT, methodiek Lesson Study, omgaan met professionele identiteitsspanningen, inrichting community of learning starters, aanpak Iris-Connect-videobegeleiding, beoordelingsinstrument starters op basis van 4 kritische beroepssituaties.

Een bijdrage wordt onder meer geleverd door scholen en besturen van: Partnerschap Opleiden in de School (regio ‘s-Hertogenbosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo), Haagse scholen (Den Haag), OPOA (Almelo), Swalm & Roer (Roermond), Zicht/GOO (Gemert), Fedra (Beverwijk), ASG (Almere), Staij (Amsterdam) en de Hogescholen Windesheim-Flevoland, Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool de Kempel, Hanzehogeschool (Groningen), Hogeschool van Amsterdam en VU/Expertis.

Praktische informatie

Wanneer: 7 april 2017
Tijd: 9.30 uur – 13.00 uur
Locatie: BOVAGhuis, Kosterijland 15 in Bunnik
Doelgroep: Betrokkenen bij begeleiding van startende leraren, zoals besturen, directeuren, intern begeleiders/coordinatoren, schoolopleiders, opleiders, HRM-medewerkers
Kosten: Deze bijeenkomst is kosteloos
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden

Gerelateerde berichten