PO
VO

Gesprekken over de toekomst van samen opleiden

Op 12 december 2016 vond de vierde bijeenkomst plaats die het Steunpunt Opleidingsscholen samen met het Kennispunt mbo en het ministerie van OCW organiseerde over de toekomst van samen opleiden. Vanuit het veld was een grote belangstelling voor de bijeenkomst; meer dan 50 deelnemers uit PO, VO en MBO, lectoren en afgevaardigden van OCW namen deel. De deelnemers toonden zich betrokken bij het oriënteren op de toekomst van samen opleiden en toonden interesse in de uiteenzetting van Sjoerd de Jong van OCW over toekomstig beleid ten aanzien van opleidingsscholen.

Opleiden, inductie en professionaliseren

Rondom de thema’s opleiden, inductie en verder professionaliseren verkenden de deelnemers met elkaar de ambities en vraagstukken die spelen bij de opleidingsscholen. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder meer verbinding van inductietrajecten aan de infrastructuur van opleidingsscholen, samenwerken op alle niveaus van de opleidingsschool, blijvend aandacht besteden aan kennisdeling en kennisontwikkeling en een meer sectoroverstijgende benadering.

Opbrengsten

Het Steunpunt Opleidingsscholen verzamelt de opbrengsten van de bijeenkomst voor het ministerie van OCW met als doel deze opbrengsten te kunnen benutten bij het verder versterken van beleid rond opleidingsscholen.

Gerelateerde berichten