PO
VO

12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen bekend!

Het ministerie van OCW benoemde de volgende twaalf samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen in het PO en VO tot aspirant-opleidingsschool. Ook zes samenwerkingsverbanden in het MBO hebben de status van aspirant-opleidingsschool ontvangen.

PO

 • Samen Opleiden  (penvoerder: pabo Hogeschool Leiden)
 • Samen in Ontwikkeling (penvoerder: Driestar Hogeschool)
 • AOS Boss po (penvoerder: Hogeschool Rotterdam)
 • Opleidingsschool van Peel tot Maas en Dommel tot Aa (penvoerder: Hogeschool De Kempel)
 • Thomas More Opleidingsschool  (penvoerder: Thomas More Hogeschool)

VO

 • Opleidingsschool Noord-Limburg (penvoerder: Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken)
 • De Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK) (penvoerder: OSG Singelland)
 • Partnerschap 11 (penvoerder: Nuborgh College)
 • De Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (penvoerder: SOVOP)
 • Opleidingsschool De Achterhoek VO (penvoerder: Almende college)
 • Meerwegen Opleidingsschool (penvoerder: Corderius college)
 • H20 (penvoerder: Dunamare Onderwijsgroep)

Trots

“We zijn trots! Binnen Samen Opleiden willen wij als pabo en schoolbesturen gezamenlijk de best mogelijke voorwaarden scheppen voor het opleiden van een flexibele en reflectieve leerkracht van de toekomst, zodat het basisonderwijs kinderen voorbereid op de situatie van morgen. De benoeming tot aspirant-Opleidingsschool is een mooie kans om onze cultuur van verwonderen en vragen stellen, kritische reflectie, kennisdeling en co-creatie verder vorm te geven binnen Samen Opleiden en ons Oplis-traject. Daar hebben we heel veel zin in!”, aldus Sanne van der Linden van opleidingsschool Samen Opleiden (PO). Marion Verhaegh van Opleidingsschool Noord-Limburg (VO) reageert ook enthousiast: “De benoeming tot aspirant-opleidingsschool voelt als een enorme erkenning voor al het werk dat we de afgelopen jaren hebben verzet. Vooral de opleidingsteams en de werkplekbegeleiders hebben hard naar dit moment toegewerkt. Leuk is trouwens dat onze studenten ook aangeven erg blij te zijn met de benoeming. We zien uit naar het ontwikkelen van veel mooie dingen in 2017!”

Hard aan de slag

De komende drie jaar gaan deze aspirant-opleidingsscholen hard aan de slag met de ontwikkeling naar een opleidingsschool die voldoet aan het toetsingskader van de NVAO. Het Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt scholen daarbij, onder meer door de scholen te koppelen aan al geroutineerde opleidingsscholen, het opzetten van leernetwerken en het verzamelen en delen van kennis over samen opleiden via onze website steunpuntopleidingsscholen.nl.

Gerelateerde berichten