PO
VO

Schoolbesturen en iPabo presenteren Kwaliteitsagenda Noord-Holland 2016-2020

Zeven schoolbesturen uit de regio Noord-Holland hebben, in samenwerking met de iPabo Amsterdam-Alkmaar, een kwaliteitsagenda opgesteld. Hierin schetsen zij ontwikkelingen die zij zien voor het kind, de leraar, de leraar in opleiding en de professionele gemeenschap. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam de kwaliteitsagenda op donderdag 6 oktober jl. in ontvangst.

Met de kwaliteitsagenda laten de schoolbesturen (Agora, Amos, El Ahmal, Sarkon, Tabijn en Flore) en de hogeschool iPabo zien dat zij samen willen werken aan een optimale groei- en leeromgeving voor kinderen in de regio. Om dat te bereiken zijn er in de agenda onder meer afspraken opgenomen over opleiding, onderzoek en professionele leergemeenschappen.

U kunt de Kwaliteitsagenda Noord-Holland 2016-2020 hier bekijken.

Bron: PO-Raad

Gerelateerde berichten