PO

28 september: Masterclass Sociale veiligheid als aspect van de sociale opbrengsten van onderwijs – PO

Prof. dr. Anne Bert Dijkstra plaatst tijdens onze masterclass op 28 september het thema pesten in het brede perspectief van sociale veiligheid en geeft aan hoe opleidingen, besturen en scholen daar gezamenlijk invulling aan kunnen geven. Pesten en sociale veiligheid zijn actuele thema’s, waar ook in het nieuwe toezichtskader van de Inspectie en in de regeling Verbreding Samenwerking veel aandacht voor is.

Sociale kwaliteit

Sociale en maatschappelijke vorming behoort tot de klassieke taken van onderwijs. De laatste jaren is een toenemend accent op deze aspecten komen te liggen. De aandacht van samenleving en beleid voor de sociale veiligheid op school kan als onderdeel van een bredere ontwikkeling worden begrepen, waarin de ‘sociale kwaliteit’ van de school meer en meer aandacht krijgt. Daarmee is kort de achtergrond genoemd, waartegen we in de masterclass aandacht geven aan het onderwerp sociale veiligheid op school.

Masterclass

Tijdens deze masterclass staan we stil bij de maatschappelijke ontwikkelingen, de aspecten van ‘sociale kwaliteit’ en de recente wet- en regelgeving met speciale aandacht voor de wet Veiligheid op school. Daarnaast besteden we aandacht aan de stand van zaken in het scholenveld, manieren voor scholen om de sociale veiligheid in kaart te brengen en de wijze waarop opleidingen en scholen elkaar op dit thema kunnen versterken. Tijdens de masterclass is er veel gelegenheid om kennis en ervaringen te delen.

Begeleider

Prof. dr. Anne Bert Dijkstra is als hoogleraar verbonden aan de bijzondere leerstoel Toezicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbestel aan de Universiteit van Amsterdam, en als coördinerend inspecteur werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs.

Praktische informatie

Wanneer: 28 september
Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
Voor wie: alle participanten die vanuit de samenwerkingsverbanden en opleidingsscholen PO een rol hebben op het thema sociale veiligheid
Maximum aantal deelnemers: 40
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: via dit formulier

 

Gerelateerde berichten