PO
VO

12 oktober: symposium PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst – PO/VO

Praktijkonderzoek is waardevol en leeft op de scholen. Dat zagen we tijdens de onderzoeksconferentie van 9 maart j.l. waar onderzoekers van scholen hun onderzoeken met elkaar deelden. Maar dat blijkt ook uit het onderzoek van Anje Ros, Miranda Timmermans en Janneke van der Steen. Praktijkonderzoek op scholen moet daarom doorgang vinden, ook zonder subsidie voor de academische kop.

De toekomst van praktijkonderzoek

Tijdens het symposium ”PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst” gaan we in op de toekomst van praktijkonderzoek. Anje Ros, Miranda Timmermans en Janneke van der Steen presenteren de onderzoeksresultaten van hun onderzoek naar de Waarde van de Academische Opleidingsschool. Wouter Schenke en Irma Heemskerk presenteren bovendien de resultaten van hun onderzoek in opdracht van het Steunpunt Opleidingsscholen VO naar de ‘Meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in opleidingsscholen VO‘. Extra aandacht krijgen die aspecten, elementen en randvoorwaarden die bijdragen aan het borgen van onderzoek in de organisatie van de (opleidings)school. De publicatie vindt u hier.

Best practices

Daarnaast presenteren we een aantal voorbeelden van hoe academische opleidingsscholen praktijkonderzoek borgen met het oog op de toekomst. Deze nieuwe ontwikkelingen laten zien hoe praktijkonderzoek toch doorgang kan vinden, ook zonder extra gelden. Aan de hand van deze voorbeelden gaan we met elkaar in groepen in gesprek waarna we komen tot een aantal praktische aanbevelingen.

Programma

Het programma wordt op dit moment verder ingevuld en volgt zo snel mogelijk.

Praktische informatie

Datum: 12 oktober 2016
Tijd:  13:00-17:00
Locatie: BOVAG-huis te Bunnik, bekijkt u hier de routebeschrijving
Doelgroep: coördinatoren van de AOS/van onderzoek vanuit scholen en opleiding, (leraar)onderzoekers, leidinggevenden en onderzoeksbegeleiders.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: De inschrijving is gesloten. Klikt u hier om u op te geven voor de reservelijst
Voor nadere informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen (PO) Gea Spaans –steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933 of projectleider Steunpunt Opleidingsscholen (VO) Nienke Wirtz – steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl • 030 – 23 24 800.

Gerelateerde berichten