VO

8 november: Themabijeenkomst Samen Opleiden op de Werkplek – VO

Themabijeenkomst Werkplekcurriculum

Op 8 november organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen een themabijeenkomst over het Werkplekcurriculum’ Samen Opleiden voor het VO’. Miranda Timmermans en Jeroen Onstenk gaan in op de vraag hoe het leren van de student tijdens het werk in de school kan worden (h)erkend, georganiseerd, begeleid en gestimuleerd. Bij het opleiden van leraren wordt veel verwacht van het leren op de werkplek. Op de werkplek vindt allerlei beoogd en spontaan leren plaats.

We spreken van het werkplekcurriculum als het leren vanuit de opleidingsschool op bepaalde momenten en manieren gericht wordt ‘aangeboden’ en als de student als lerende gericht participeert en handelt.

In de themabijeenkomst gaan we met u in op de vraag hoe leren en opleiden op de werkplek als kern van het werkplekcurriculum kunnen worden geoptimaliseerd. Het doel van de bijeenkomst is om u concepten en tools mee te geven waarmee u in de eigen situatie het werkplekcurriculum kunt verkennen en verbeteren. U krijgt handreikingen mee om dit ook zelf in uw eigen situatie te doen.

Thema’s

De volgende thema’s komen aan bod:

Leren op de werkplek
Door middel van voorbeelden, aanpakken en aandachtspunten creëren we zicht op leren op werkplek en het verhogen van de effectiviteit van leren en leeractiviteiten op de werkplek. We gaan in op vragen als: Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van de werkplek op uw school  als leersituatie? Wat kunnen scholen doen om het leren van studenten, en leerkrachten, effectief in te richten en rijke leerervaringen mogelijk te maken? Wat verwacht u dat er geleerd kan en zal worden?

Opleiden op de werkplek
Opleiden in de school maakt van de werkplek een substantieel onderdeel van de opleiding.

Rol van de opleiders
De rol van de opleider(s) op de werkplek is cruciaal. Naast het toegankelijk maken van leermogelijkheden gaat het om het stimuleren en begeleiden van veelzijdig leren. Werkplekbegeleider en schoolopleider kunnen het leren van de student op de werkplek op verschillende manieren bevorderen:

  • Modelleren (een voorbeeld zijn);
  • Begeleiden en coachen;
  • Ondersteunen op maat en loslaten (geleidelijke ‘terugtrekking’);
  • Reflecteren, articuleren en exploreren van ervaringen;
  • Verbinden van praktijk met kennis.

Rol opleidingsinstituut
In dit geheel zullen  we aan de betrokkenheid van het opleidingsinstituut niet voorbij gaan. Welke rol kunnen zij spelen in het opleiden op de werkplek? Wat betekent 40% opleiden in de school voor het curriculum op de tweedegraads lerarenopleiding? En hoe zorgen we voor een goede balans tussen beide curricula?

Praktische informatie

Datum en tijd: 8 november van 13.30 tot 17.00 (inloop 13.00 uur)
Voor: Coördinatoren OIS, projectleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, mentoren.
Door: Jeroen Onstenk; Miranda Timmermans
Locatie: Utrecht, Jaarbeurs MeetUp (zaal 316 in het Beatrixtheater)
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klikt u hier om u aan te melden
Voor nadere informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen Nienke Wirtz, steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl 

Gerelateerde berichten