PO
VO

Onderzoek naar meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in opleidingsscholen

Het Steunpunt Opleidingsscholen VO start een onderzoek naar hoe betrokkenen bij de Nederlandse opleidingsscholen in het VO tegen praktijkgericht onderzoek aankijken. De resultaten van het onderzoek nemen we mee in onze gesprekken met het ministerie van OCW over een eventuele bekostiging van onderzoek in de opleidingsschool.

Uw mening telt!

Bent u als (docent)onderzoeker, schoolopleider, bestuurder, schoolleider, docent, instituutsopleider of coördinator/ projectleider betrokken bij praktijkgericht onderzoek in een opleidingsschool in het voortgezet onderwijs? Dan nodigen wij u van harte uit de vragenlijst in te vullen.

Opzet vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit drie hoofdonderwerpen:

  • Opbrengsten: Wat is uw mening over de opbrengsten van studentonderzoek en docentonderzoek?
  • Randvoorwaarden: Wat vindt u van financiering, draagvlak, samenwerking in de opleidingsschool en andere voorwaarden voor praktijkgericht onderzoek?
  • Continuïteit: Hoe vindt u dat de nabije toekomst van praktijkgericht onderzoek in de opleidingsschool eruit moet zien?

De meeste vragen zijn in de vorm van een stelling waar u uw mening over geeft. Ook zijn er stellingen bij waarvan u moet aangeven of u het van toepassing vindt op de opleidingsschool waar u betrokken bij bent. Afsluitend per hoofdonderwerp kunt u aanvullingen of opmerkingen doorgeven. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

Terugkoppeling resultaten

Het onderzoek ronden we in juli af. De resultaten worden gepresenteerd op het symposium over praktijkgericht onderzoek van het Steunpunt opleidingsscholen op 12 oktober 2016.

Meer informatie

Meer informatie bij Wouter Schenke, onderzoeker Kohnstamm Instituut, via wschenke@kohnstamm.uva.nl

Gerelateerde berichten