PO
VO

Congres 31 mei: Praktijk In-Zicht Sessies uitgelicht

Het congres van het Steunpunt Opleidingsscholen op 31 mei in Vianen draait dit jaar om kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige opleidingsscholen. Wat kunnen opleidingsscholen van elkaar leren om goed voorbereid de toekomst in te gaan? De middag heeft een interactief programma en bevat vele inspirerende sessies over actuele onderwerpen. U kunt kiezen uit inspirerende collegetours en de interactieve Praktijk In-Zicht-Sessies waar verschillende opleidingsscholen uit het po en vo hun good practice presenteren aan andere opleidingsscholen. We lichten alvast twee inspirerende Praktijk In-Zicht Sessies voor u uit.

Samenwerken is samen doen en samen denken

Door: Margriet van der Werff (Schoolopleider en projectleider ROC Friesland College) en Lysbeth Brattinga (Instituutsopleider en projectleider NHL Hogeschool)
Voor: PO en VO

NHL Hogeschool en ROC Friesland College volgen nadrukkelijk samen het pad van het creëren van een rijke leeromgeving voor de docent in opleiding. Samen opleiden heeft­ waarde voor alle betrokkenen en leidt tot beter onderwijs op beide instituten. Tijdens deze sessie delen wij onze aanpak met u: werkende weg en van onderop ontwikkelen, werken op drie niveaus, werken in duo’s. Daarnaast gaan wij in op het verband tussen theorie en praktijk: hoe maken wij de verbinding op de werkplek, wat zijn onze uitgangspunten bij het leren van de docent in opleiding en hoe verhoudt zich dat tot het leren in teams, en tot slot hoe zoeken wij de verbinding tussen het curriculum en de praktijk.

Lesson Study als praktijkonderzoek in de lerarenopleiding

Door: Carien Bakker (vakdidacticus Nederlands) en Siebrich de Vries (lerarenopleider en projectleider Lesson Study);  beiden werkzaam bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen
Voor: VO en MBO

Lesson Study in de lerarenopleiding als invulling voor het praktijkonderzoek biedt de mogelijkheid om de eeuwige kloof tussen theorie – praktijk en tussen de opleiding – school te overbruggen. Het Lesson Study-team, bestaande uit student, vakcoach en eventuele andere sectiegenoten, heeft klassen in dezelfde jaarlaag, en ontwikkelt gezamenlijk een onderzoeksles. Deze les wordt achtereenvolgens in de eigen klassen gegeven en bij elkaar geobserveerd. De vakdidacticus geeft advies op aanvraag en observeert ook één les. In dit Lesson Study-model  krijgt de student de gelegenheid om de denkprocessen van ervaren collega’s te exploreren; daarnaast biedt het de vakcoach zelf, en indirect ook de school, allerlei ontwikkelkansen.

NB. De inschrijving voor het congres is gesloten.

Gerelateerde berichten