PO
VO

Nieuwe factsheet over werkplekcurriculum online

Het Steunpunt Opleidingsscholen vraagt experts uit het werkveld om factsheets samen te stellen over verschillende relevante thema’s voor opleidingsscholen. De nieuwste factsheet – van de hand van Miranda Timmermans  – gaat over het bouwen aan een werkplekcurriculum voor de opleidingsschool.

Werkplekcurriculum krachtig instrument

Een werkplekcurriculum is een krachtig ‘instrument’ om het leren op de werkplek en de rijke werkplek-leeromgeving met elkaar te verbinden. Effectief leren op de werkplek hangt namelijk samen met hoe bewust er wordt omgegaan met de leermogelijkheden van het werk en de werkplek (Kessels & Poell). Nu de structuur van samen opleiden staat, is het (uit)bouwen van het werkplekcurriculum nodig om het opleiden in de school te verdiepen. Het doel van de factsheet is om:
1. Inzicht te geven in leren op de werkplek, de werkplek als leeromgeving en het werkplekcurriculum;
2. Handreikingen te geven om een eigen werkplekcurriculum (door) te ontwikkelen

Download

Eerdere factsheets

In dezelfde reeks zijn eerder verschenen:

Factsheet Kwaliteitszorg
Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn een belangrijk onderdeel en tegelijkertijd een uitdaging voor de (academische) opleidingsscholen. Doel van deze factsheet is een overzicht te geven van wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitszorg en dit in samenhang te presenteren. Van: Miranda Timmermans
Download

Factsheet HRD
Factsheet van Prof. Dr. Rob Poell (Hoogleraar Personeelsontwikkeling, Tilburg University) over de verbinding van Opleiden in de School met het HRD-beleid van VO-scholen. OidS verbinden met HRD is relevant om ontwikkeldoelen van school en van docenten te kunnen combineren.
Download

Gerelateerde berichten