PO
VO

Stel jouw vraag aan de Kennisrotonde

Is het waar dat leerlingen die bewegend leren beter presteren? Een vraag die leefde bij juf Femke Bouwer van de Vrije School Vredehof. Zij stelde ‘m aan de Kennisrotonde, een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Het nieuwe loket voorziet in de behoefte van onderwijsprofessionals om op snelle wijze kennis te nemen van wetenschappelijk onderzoek relevant voor het onderwijs. Stel ook jouw kennisvraag op www.kennisrotonde.nl.

Workshop Kennisrotonde op VO-congres 31 maart

Tijdens het VO-Congres op 31 maart a.s. in Nieuwegein verzorgt Alfons ten Brummele, projectleider NRO, tijdens de eerste ronde de workshop ‘Y. Kennisrotonde: versterken van de kennisinfrastructuur in het onderwijs’. In deze workshop gaan de deelnemers met elkaar op zoek naar interessante onderzoeksvragen. De academische opleidingsscholen zijn een goed voorbeeld voor het versterken van de kennisinfrastructuur in het onderwijs. In de academische opleidingsscholen komen het opleiden van leraren, het verrichten van onderzoek en schoolontwikkeling (innovatie) samen. In deze workshop komen enkele goede voorbeelden van de meerwaarde van onderzoek in de school aan bod. Er zijn nog plekken beschikbaar. Klik hier om u aan te melden.

NRO

Begin 2016 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de Kennisrotonde gelanceerd, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. De meerwaarde van de Kennisrotonde is de realisatie van één loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk. Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

Stel jouw vraag

´Wat zijn effectieve methoden om de motivatie van scholieren te vergroten?´ Een voorbeeld van een vraag die aan de Kennisrotonde gesteld kan worden. Het gaat hierbij om een concrete en onderzoekbare kennisvraag. Maar ook meer algemeen geformuleerde kennisvragen zijn welkom, bijvoorbeeld ´Is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerlingprestaties?´ Heb jij ook een vraag die je graag beantwoord ziet? Dien deze dan online in via www.kennisrotonde.nl.

Doe mee en blijf op de hoogte

De Kennisrotonde bundelt beschikbare kennis en is altijd op zoek naar samenwerkingspartners. Ben jij een onderwijsexpert dan wel betrokken bij een relevant onderwijsinitiatief en wil je de mogelijkheden tot samenwerking verkennen? Doe mee! Lees meer op www.kennisrotonde.nl. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Kennisrotonde of volg via twitter @kennisrotonde.

Gerelateerde berichten