VO

Kom ook naar het VO-congres op 31 maart a.s.

Ook het Steunpunt Opleidingsscholen VO is aanwezig op het VO-congres op 31 maart in Nieuwegein, dat deze keer draait om ‘de lerende school’. Het Steunpunt Opleidingsscholen is betrokken bij het VO-plein (Workshop L in de centrale hal en op het balkon van de informatiemarkt). Een nieuw onderdeel waarin het bekende workshopconcept, met één spreker die zijn kennis deelt, volledig wordt losgelaten en er vooral wordt ingezet op ontmoeting, inspiratie en kennisdeling.

VO-plein

Het VO-plein bestaat uit drie hoofdonderdelen waarbinnen je je eigen programma samenstelt. Je kunt kiezen uit:
1. Meer dan 30 expertgesprekken waarin je in 1-op-1 gesprekken of in kleine groepjes van maximaal 3 personen je specifieke vraag stelt over een thema dat je bezighoudt.
2. Vier prikkelende Lagerhuisdebatten onder leiding van het Debatinstituut over: Curriculum 2032, werkdruk, de Gezonde School en de autonomie van de leraar.
3. Ontmoet de wetenschapper. Er wordt veel voor het onderwijs relevant wetenschappelijk onderzoek verricht. De vertaling naar de praktijk is niet altijd even snel gemaakt. In het Wetenschapscafé op het balkon komen 3 wetenschappers je vragen beantwoorden over de betekenis van hun onderzoek voor de school.

Steunpunt Opleidingsscholen ook van de partij

Nienke Wirtz en Esther Leeftink nemen namens het Steunpunt Opleidingsscholen deel aan de expertgesprekken. In het Wetenschapscafé verzorgen namens het Steunpunt Opleidingsscholen VO Janneke van der Steen en Helma Oolbekkink de volgende bijdrage:

“Hoe kan onderzoek van leraren (in opleiding) bijdragen aan professionele ontwikkeling en/of schoolontwikkeling?”
Ze onderzochten de kwaliteit van praktijkonderzoek van leraren in relatie tot de doelen professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. En concluderen hieruit dat het van belang is om afhankelijk van het doel van onderzoek (professionele ontwikkeling of schoolontwikkeling) in de begeleiding en aansturing van praktijkonderzoek aandacht te hebben voor specifieke kwaliteitscriteria. Om te kunnen bepalen wat dit betekent voor de begeleiding en beoordeling van het afstudeeronderzoek van leraren in opleiding onderzoeken ze op dit moment welke doelen begeleiders uit de school en opleiding voor ogen hebben met het onderzoek en hoe zij daar met hun begeleiding bij aansluiten.

Programma en inschrijven

Op www.vocongres.nl vind je het totale programma en de inschrijfmogelijkheid. Deel dit bericht vooral met collega’s en andere geïnteresseerden!

Gerelateerde berichten