VO

15 maart: Bijeenkomst voor aanvragers subsidie 2016/2017

Het Steunpunt Opleidingsscholen VO organiseert op dinsdagmiddag 15 maart in het centrum van Utrecht een speciale bijeenkomst voor vertegenwoordigers van opleidingsscholen die in 2016 of 2017 in het kader van de ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’ een (nieuwe) subsidie aanvraag in willen dienen. Tijdens deze middag informeert een vertegenwoordiger van DUO u over de aanvraagprocedure en beantwoorden experts Miranda Timmermans en Judith de Ruijter uw prangende vragen. Plenair bespreken we het opstellen van een gezamenlijke visie en een goede organisatiestructuur. Tevens krijgt u de mogelijkheid om voor aanvullend advies gekoppeld te worden aan een bekostigde opleidingsschool.

Miranda Timmermans is lector van het lectoraat LeerKRACHT bij de Pabo van Avans Hogeschool en was in 2015 voorzitter van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen. Vanuit haar ruime ervaring en de lessons learned uit 2015 voorziet Miranda Timmermans u van aandachtspunten voor uw aanvraag. De bijeenkomst wordt geleid door Judith de Ruijter, procesbegeleider van bovengenoemd koppeltraject aanvragers-bekostigde opleidingsscholen.

Ondersteuning op maat

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een handreiking over het opstellen van een ontwikkelplan. U wordt ter voorbereiding gevraagd om deze handreiking door te nemen en uw specifieke vragen voor de experts op te tekenen. Er wordt aldus uitgebreid stilgestaan bij uw ondersteuningsbehoeften. Aan het eind van de interactieve bijeenkomst kunt u worden gekoppeld aan een ervaren bekostigde opleidingsschool, zodat u ook na de bijeenkomst op maat geadviseerd kunt worden met betrekking tot de aanvraagprocedure. Op 15 maart komen in ieder geval algemene onderwerpen zoals visie, samenwerking, de betekenis van samen opleiden en het opzetten van een organisatiestructuur aan bod. U bent van harte welkom!

We raden u aan om met twee partners uit de opleidingsschool (in wording) aanwezig te zijn. Bij voorkeur een vertegenwoordiger van de VO-school en een vertegenwoordiger van de lerarenopleiding.

Praktische informatie

Datum:  15 maart
Locatie: Regardz LaVie in Utrecht
Tijd: 13:00 – 17:00
Aanmelden: De inschrijving is gesloten. Vanwege de grote belangstelling plannen we een tweede bijeenkomst over dit onderwerp. Meer informatie volgt binnenkort op deze site.

 

Gerelateerde berichten