PO

13 april: Themabijeenkomst Werkplekcurriculum Samen Opleiden op de Werkplek PO

Een werkplekcurriculum bestaat uit alle activiteiten, leermogelijkheden en interventies die vanuit de opleidingsschool gericht worden aangeboden aan de student om zijn leren te  optimaliseren. De eerste bijeenkomst over dit thema op 18 november gaf inzicht in wat het werkplekcurriculum is en hoe we zicht krijgen op alle leermogelijkheden die van een school uitgaan.

Verdieping thema werkplekcurriculum

Tijdens deze tweede themabijeenkomst staat het opleiden op de werkplek centraal. Miranda Timmermans en Jeroen Onstenkgaan gaan samen met de deelnemers in op de vraag hoe opleiden op de werkplek als kern van het werkplekcurriculum kan worden geoptimaliseerd en welke rol het opleidingsinstituut hierbij kan spelen.

Rol opleiders

De rol van de opleider(s) op de werkplek is daarbij cruciaal. Naast het toegankelijk maken van leermogelijkheden gaat het om het stimuleren en begeleiden van veelzijdig leren. Werkplekbegeleider en schoolopleider kunnen het leren van de student op de werkplek op verschillende manieren bevorderen:

  • Modelleren (een voorbeeld zijn);
  • Begeleiden en coachen;
  • Ondersteunen op maat en loslaten (geleidelijke ‘terugtrekking’);
  • Reflecteren, articuleren en exploreren van ervaringen;
  • Verbinden van praktijk met kennis.

Rol opleidingsinstituut

In dit geheel kunnen we aan de betrokkenheid van het opleidingsinstituut niet voorbij gaan. Welke rol kunnen zij spelen in het opleiden op de werkplek? Wat betekent 40% opleiden in de school voor het curriculum op de opleiding? En hoe zorgen we voor een goede balans tussen beide curricula?

Praktische informatie

Datum en tijd: 13 april 13.30 tot 17.30 uur (inloop 13.00 uur)
Voor: Coördinatoren OIS, projectleiders, schoolopleiders, mentoren.
Door: Jeroen Onstenk; Miranda Timmermans
Locatie: Amersfoort
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klikt u hier om zich aan te melden
Voor nadere informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen Gea Spaans –steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933

NB. Deze bijeenkomst bouwt voort op de bijeenkomst van 18 november over het werkplekcurriculum. School- en instituutsopleiders die bij de eerste bijeenkomst niet aanwezig waren, zijn welkom om aan te sluiten. Aan hen wordt wel gevraagd voorafgaande aan de themabijeenkomst het katern Werkplekcurriculum te bestuderen.

 

Gerelateerde berichten