VO

Het Steunpunt Opleidingsscholen feliciteert nieuwe aspirant-opleidingsscholen VO

Bekostiging toegewezen

Vorige week hebben zeven nieuwe of nog niet door OCW bekostigde samenwerkingsverbanden het goede nieuws gekregen dat hun aanvraag voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool is toegewezen. Bij aanvang van dit schooljaar dienden zij een subsidieaanvraag in op grond van de aangepaste ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’. Met deze regeling zorgt OCW voor een substantiële uitbreiding van het aantal opleidingsscholen VO. De zeven nieuwe aspirant-opleidingsscholen hebben de komende drie schooljaren ontwikkeltijd. In het vierde jaar volgt de NVAO-beoordeling voor het verkrijgen van de status van erkende c.q. structureel bekostigde opleidingsschool.

Zeven nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Het Steunpunt feliciteert de volgende zeven opleidingsscholen met hun aspirant-status:

  • Partnerschap 2, regio Achterhoek
  • Opleidingsschool Rijnmond, regio Rotterdam
  • Ceder Opleidingsschool, regio Amsterdam
  • Opleidingsschool Trion, regio Eindhoven
  • Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)
  • AOS Zuidoost-Brabant
  • Opleidingsschool OVO Zaanstad

Handige documenten

In 2016 en 2017 volgen nog twee aanvraagrondes en kunnen ook samenwerkingsverbanden in het PO en MBO een aanvraag indienen. De exacte indiendata en meer informatie over PO en MBO voor deze jaren volgen in het voorjaar van 2016. Hier op de website van het Steunpunt Opleidingsscholen zijn nu al veel handige documenten te vinden. Met behulp van factsheets en voorbeelden van beleidsdocumenten wordt u ondersteund bij het schrijven van een aanvraag. Op korte termijn worden ook voor de aspirant-opleidingsscholen handreikingen gepubliceerd waarmee zij aan de slag kunnen tijdens de ontwikkelperiode. Klik hier om de publicaties te bekijken. Op 16 maart 2016 organiseert het steunpunt een speciale informatiebijeenkomst voor de aspirant-opleidingsscholen.

Het steunpunt wenst de aspirant opleidingsscholen veel succes met het vervolg en kijkt uit naar de samenwerking!

Gerelateerde berichten