VO

Inspiratiebijeenkomst: Werken aan doorstroom- en studiesucces met behulp van doorstroominformatie

Om talentontwikkeling van jongeren te stimuleren is het belangrijk de jongere goed te (leren) kennen en zodoende goed te volgen in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan alleen als er een goede aansluiting is tussen de verschillende onderwijssectoren die de jongeren in hun loopbaan bezoeken. Deze overgang is kansrijker wanneer wij leerlingen nog gerichter begeleiden bij of voorbereiden op deze overstap. De VO-raad organiseert samen met vertegenwoordigers van het MBO, HBO en WO drie inspiratiebijeenkomsten over het delen en gebruiken van doorstroominformatie om gezamenlijk te werken aan succesvolle doorstroom en studiesucces in het vervolgonderwijs.

Tijdens deze bijeenkomsten staan we stil bij het belang van het juiste gesprek over voorbereiding, doorstroom en studiesucces en de informatie die hiervoor nodig is. Daarnaast presenteren lectoren en experts onderzoekpresentaties op het terrein van doorstroominformatie en aansluiting. Tot slot is er veel mogelijkheid voor het uitwisselen van goede voorbeelden, gedachten en ervaringen.

Doelgroep en doel van de bijeenkomsten

Voor het VO zijn de bijeenkomsten bestemd voor bestuurders, schoolleiders, teamleiders en personen die verantwoordelijk zijn voor doorstroom / aansluiting en voor het vervolgonderwijs: onderwijsdirecteuren, sectordirecteuren, lectoren, aansluit- en doorstroomcoördinatoren. En voor het vervolgonderwijs: onderwijsdirecteuren, sectordirecteuren, lectoren, aansluit- en doorstroomcoördinatoren.

De bijeenkomsten gaan over het gezamenlijk werken aan succesvolle doorstroom en studiesucces in het vervolgonderwijs. En in het bijzonder welke rol doorstroominformatie kan spelen bij het voeren van het juiste gesprek over doorstroom en studiesucces tussen de verschillende onderwijssectoren. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Welke informatie heeft het vervolgonderwijs van het toeleverend onderwijs nodig?
  • Welke terugkoppeling heeft het voortgezet onderwijs nodig?
  • Welke informatie is al beschikbaar? En waar is deze te vinden?
  • Hoe gebruikt u deze informatie? Wat kan de school of instelling ermee doen?

De informatie en het gesprek moet uiteindelijk leiden tot verandering van gedrag op school of instellingsniveau.

Data en locaties

25 november (regio Den haag), 1 december (regio Eindhoven) en 7 december (regio Zwolle).

Aanmelden

Tot 20 november kunt u zich aanmelden via deze link.

Programma

15.30 – 16.00 Inloop met koffie & thee
16.00 – 16.10 Welkomstwoord
16.10 – 16.30 Inleidend spreker
16.30 – 16.50 Praktijkvoorbeeld
16.50 – 17.30 Sessies met lectoren en experts
17.30 – 19.00 Uitwisseling aan sessietafels
19.00 – 20.00 Netwerkdiner / walking diner

Meer informatie over het programma vindt u hier.
Klik hier voor de digitale uitnodiging.

Gerelateerde berichten