PO

Terugblik Spiegelbijeenkomst Systeembrede analyse beoordelingen opleidingsscholen

Tijdens de Spiegelbijeenkomst op 21 september jl. hebben Irma Franssen (NVAO) en Sjoerd de Jong (OCW) de eerste uitkomsten van de beoordelingen van de erkende (academische) opleidingsscholen gepresenteerd. Het doel van deze bijeenkomst was om op basis van de systeembrede analyse samen te onderzoeken welke onderwerpen rond samen opleiden en professionaliseren om nadere uitwerking, gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vragen.

Thema’s

Belangrijke vraag die tijdens deze bijeenkomst steeds naar voren kwam op de onderstaande thema’s was wat de sturing en de gezamenlijkheid is van het samenwerkingsverband opleidingsschool:

  • Kwaliteit partnerschap
  • Begeleiding/Beoordeling
  • Integrale kwaliteitszorg
  • Integraal personeelsbeleid
  • Inbedding onderzoek bij academische kop

Wensen & ontwikkeling

Op basis van de presentatie van Irma Franssen en Sjoerd de Jong is door de deelnemers op de volgende onderwerpenfi aangegeven wat de wensen van hun kant zijn en wat vraagt om verdere ontwikkeling:

  • Randvoorwaarden (financiering, regelingen)
  • Samenwerking opleidingsinstituut – scholen / opleidingsscholen regionaal-landelijk
  • HRM (rol directeur, vakbekwaam)
  • Onderzoek (praktijkonderzoek – kennisdeling)
  • Kwaliteitszorg (koppeling kwaliteitszorg op schoolniveau naar opleidingsniveau)

Verslag

Klik hier voor het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.

Gerelateerde berichten