PO
VO

Academische opleidingsscholen onder de loep

Het komende jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd onder alle 33 erkende opleidingsscholen met een academische kop (16 po, 16 vo en 1 mbo). De onderzoekers Anje Ros (Fontys Hogescholen), Miranda Timmermans (Hogeschool Avans) en Janneke van der Steen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) willen een ‘overall’ beeld krijgen van het praktijkonderzoek dat deze scholen uitvoeren en van de opbrengsten hiervan voor schoolontwikkeling. Zij zullen hiervan vervolgens succesfactoren voor schoolontwikkeling afleiden.

Onderzoeksvragen

In samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen gaan de drie onderzoekers antwoorden zoeken op de volgende vragen:

  • Welke visie op praktijkonderzoek hebben de academische opleidingsscholen?
  • Welke doelen beogen zij hiermee?
  • Wat zijn de opbrengsten van hun onderzoeken?
  • Welke kenmerken hebben de onderzoeken?
  • Wat zijn succesfactoren voor het bereiken van schoolontwikkeling?

Alle academische opleidingsscholen

Naast literatuuronderzoek, nemen de onderzoekers interviews af met onderzoekscoördinatoren/begeleiders van alle erkende academische opleidingsscholen in po, vo en mbo. Ook nodigen zij al deze scholen uit voor bijeenkomsten waar scholen hun onderzoeken presenteren. Acht praktijkonderzoeken zullen nader onder de loep worden genomen door middel van diepte-interviews.

Opbrengsten

In het volgende schooljaar (2016-2017) kunnen we de opbrengsten van het onderzoek – aanbevelingen, instrumenten, good practices – tegemoet zien. De opbrengsten worden via (digitale) publicaties, websites en conferenties gedeeld met het veld en met beleidsmakers.

Gerelateerde berichten