VO

Bijeenkomsten toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen

VO-scholen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 1 september 2015 subsidie aanvragen om een opleidingsschool te starten. Met de aangepaste ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’ zorgt OCW voor een substantiële uitbreiding van het aantal opleidingsscholen. De aangepaste regeling wordt omstreeks 15 augustus 2015 gepubliceerd. Voor het indienen van een aanvraag voor bekostiging, dient de nieuwe opleidingsschool een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Inmiddels staan de beoordelingscriteria en het format van het ontwikkelplan op de site van DUO. Lees meer over deze regeling.

Bijeenkomsten: indienen ontwikkelplan

Het Steunpunt opleidingsscholen organiseert in samenwerking met DUO twee bijeenkomsten om u te ondersteunen bij het indienen van dit ontwikkelplan. Tijdens die bijeenkomsten neemt DUO de procedure van de aanvraag met u door. Het indienen, de beoordeling en de ranking komen onder andere aan de orde. Verder geven we u handreikingen voor het schrijven van een aanvraag en ontwikkelplan en voor de inrichting van het samenwerkingsverband en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. De beoordelingscriteria waaraan het ontwikkelplan moeten voldoen worden besproken. U krijgt antwoord op vragen als: Uit welke onderdelen bestaat het ontwikkelplan? Wat zet ik in de activiteitenlijst? Wat beschrijf ik in een kwaliteitszorgplan en wat in een professionaliseringsplan?

Praktische informatie

Datum, tijd en locatie bijeenkomst 1: 2 september in Zwolle: VOL
Datum, tijd en locatie bijeenkomst 2: 4 september van 13.30 tot 16.30 uur bij Melanchthon Mathenesse, Spaanseweg 101, 3028 HW Rotterdam
Datum, tijd en locatie bijeenkomst 3: 8 september van 13.30 tot 16.30 bij de VO-raad, Aidadreef 4 te Utrecht in vergaderruimte 0.7
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per bijeenkomst zijn beperkt! Bij grotere animo dan plaatsen organiseren wij meer bijeenkomsten. Hou daarvoor de site van het Steunpunt in de gaten.

Gerelateerde berichten