PO
VO

Ambities voor praktijkgericht onderzoek in de school

Symposium naar aanleiding van het promotieonderzoek van Wouter Schenke

Het Steunpunt (Academische) Opleidingsscholen van de VO-raad organiseert op vrijdag 9 oktober 2015 samen met onderwijsonderzoeker Wouter Schenke een symposium naar aanleiding van zijn promotieonderzoek. Ook bent u van harte welkom om voorafgaand zijn verdediging bij te wonen.

Vraag als uitgangspunt

De afgelopen jaren werkten vo-scholen, onderzoekers en adviseurs aan dertig projecten gericht op onderwijsvernieuwing. Deze ontwikkel- en onderzoeksprojecten werden uitgevoerd in het kader van de SLOA-regeling van de VO-raad. Hierbij was steeds de vraag vanuit de school het uitgangspunt voor het onderzoek. Opbrengsten kwamen de scholen ten goede doordat schoolleiders en docenten een onderbouwd besluit konden nemen over hun vernieuwing en doordat praktijkgericht onderzoek een stimulans was voor de onderzoekende cultuur op school. De opgedane kennis en ervaringen zijn opgetekend in het promotieonderzoek van Wouter Schenke. Tijdens het symposium is er aandacht voor ervaringen die in de ontwikkel- en onderzoeksprojecten zijn opgedaan, maar ook voor nieuwe initiatieven in praktijkgericht onderzoek in scholen.

Verdediging Wouter Schenke

Wouter is werkzaam als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut UvA en als lerarenopleider bij de Universitaire Lerarenopleiding van de UvA. Zijn promotieonderzoek gaat over de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling in ontwikkel- en onderzoeksprojecten in vo-scholen. Wouter promoveert op vrijdag 9 oktober, 11.00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Bij deze openbare verdediging met aansluitend receptie bent u van harte welkom.

Programma symposium

Na een plenaire inleiding over manieren waarop praktijkgericht onderzoek een plaats kan krijgen in de school, heeft u de keuze uit meerdere workshops. Tijdens de workshops gaat u in gesprek met ervaren schoolleiders, docenten en onderzoekers die veel met onderzoek in de school bezig zijn:

Het verankeren van onderzoek in de opleidingsschool
Workshopleiders: Martijn Meerhoff, beleidsmedewerker / projectleider Opleiden met Esprit & Ceciel Barends, secretaris kerngroep Opleiden met Esprit
Esprit Scholengroep in Amsterdam is hard op weg om academische opleidingsschool te worden. De projectleider van Opleiden met Esprit heeft ruime ervaring met zelf onderzoek doen in de school, maar ook met de organisatie van onderzoek. Zo organiseert Esprit elk jaar een onderzoeksconferentie waarbij leraren-in-opleiding en docenten-met-onderzoekstaken hun resultaten uit onderzoek delen met collega’s. Tijdens deze workshop krijgt u handvatten aangereikt om zelf verder aan de slag te gaan met het verankeren van onderzoek in de schoolorganisatie.

Onderzoek als motor voor onderbouwde veranderingen in school
Workshopleiders: Ditte Lockhorst, senior onderzoeker Oberon en Gijs Maas, docentonderzoeker Stad College, Almere
Het Stad College in Almere heeft dankzij de inzet van onderzoek een dialooginstrument in de vorm van een kwadrant ontwikkeld. Hiermee kunnen leerlingen worden gegroepeerd naar onderwijsbehoefte. Met het invullen van het kwadrant wordt er meer maatwerk geboden aan hun leerlingen. Docenten en onderzoekers kwamen tot dit instrument via onderlinge discussie en op basis van beschikbare (toets)gegevens. Tijdens de workshop wordt de ontwikkeling van het instrument besproken en het kwadrant zelf, leidend tot een discussie over wat u zou willen onderzoeken.

Docentonderzoek in de praktijk van de academische opleidingsschool
Workshopleiders: Hans van der Linden, projectleider onderzoek bij Regionale Opleidingsschool West-Friesland & Peter Snoek, rector OSG te Hoorn
Heeft u vragen als: Welke docenten benader je om onderzoek te gaan doen, welke training bied je deze docenten aan, hoe zorg je dat ze kennis uit onderzoek gaan gebruiken, en hoe inspireer je leraren-in-opleiding en andere collega’s met het onderzoek? De Regionale Opleidingsschool West-Friesland heeft jarenlange ervaring met onderzoek opgebouwd en zal met antwoorden op dit soort vragen u op verder op weg brengen.

Stimulerend leiderschap voor onderzoeksmatig werken
Workshopleiders: Lou Brouwers, directeur IJburg College en Pieternel de Bie, kwaliteitszorgmedewerker IJburg College, Amsterdam
Het IJburg College is erop gespitst onderzoek uit te voeren dat van belang is voor het ondersteunen en verantwoorden van beleidsbeslissingen. Daarbij stimuleert de schoolleiding collega’s om zelf onderzoek uit te voeren. Zo voerde de kwaliteitszorgmedewerker een onderzoek uit naar determinatie van leerlingen in de onderbouw, waarbij nieuwe inzichten uitvoerig besproken werden met onder- en bovenbouw teams. Hierdoor zijn docenten zich veel meer bewust geworden van voortgang van leerlingen, normen voor op- en afstroom en zicht krijgen op het niveau van hun leerlingen; ze hebben hierdoor een meer onderzoekende houding. Het belang van stimulerend leiderschap door teamleiders, bijvoorbeeld door duidelijke kaders te stellen en heldere communicatie hierover, is hierin evident.

Docenten leren van elkaar in een professionele leergemeenschap op school
Workshopleider: Henk Sligte, senior onderzoeker Kohnstamm Instituut UvA
In deze workshop komen drie docenten aan het woord van drie VO-scholen: Metis Montessori Lyceum en Fons Vitae in Amsterdam en Bonaventuracollege in Leiden. De scholen zijn deelnemer aan een landelijk onderzoek naar de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen. Het gesprek zal gaan over hoe een onderzoekende houding bijdraagt aan manieren waarop docenten gezamenlijk onderwijs vormgeven en hoe ze leren van elkaar op school door kennis en ervaringen te delen. Een actueel onderwerp in het onderwijs!

Praktijkgericht onderzoek integreren in de schoolcultuur; de rol van de schoolleiding
Tijdens de afsluiting reflecteren we met experts op wat er tot nu toe is bereikt en welke ambities er leven voor praktijkgericht onderzoek in de school. Ruben Vanderlinde, onderzoeker van de Universiteit Gent, zal vragen afvuren op het panel met experts. In het panel nemen plaats:

  • dr. Monique Volman, Universiteit van Amsterdam
  • dr. Wilfried Admiraal, ICLON, Universiteit Leiden
  • dr. Johan van Braak, Universiteit Gent
  • Eva van Cooten, senior beleidsadviseur, VO-raad
  • Marie-José van der Voort, docentonderzoeker en schoolopleider, Da Vinci College Kagerstraat, Leiden

De hoogleraren die in het panel plaatsnemen, hebben veel inzicht in hoe praktijkgericht onderzoek zo kan worden uitgevoerd dat er daadwerkelijk opbrengsten zijn voor de wetenschap én de schoolpraktijk.

 

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 9 oktober 2015
Tijdstip verdediging: 11.00-13.30 uur Verdediging Wouter Schenke en receptie
Locatie verdediging: Aula van de UvA: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Tijdstip symposium: 14.00-17.30 uur Symposium
Locatie symposium: Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam (10 minuten lopen vanaf Aula)
Voor wie: Schoolleiders en andere geïnteresseerden, zoals coördinatoren in academische opleidingsscholen, docentonderzoekers en onderwijsonderzoekers die zich bezig houden met praktijkgericht onderzoek in de school.
Aanmelden: U kunt zich kosteloos aanmelden via dit formulier.

Gerelateerde berichten