21 september: Spiegelbijeenkomst PO ‘Systeembrede analyse beoordelingen opleidingsscholen’

Op 21 september van 13.30 tot 16.30 uur organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen PO een tweede spiegelbijeenkomst.

Tijdens de eerste bijeenkomst in januari van dit jaar hebben we de opbrengsten besproken van de ‘Verkenning opleiden en onderzoeken in de school’ uitgevoerd en opgesteld door NRO/DUO in opdracht van ministerie van OCW (klik hier voor het verslag) .Ditmaal staat de ‘Systeembrede analyse’ centraal. Deze analyse is opgesteld door de NVAO en wordt ingegeven door de beoordeling samenwerkingsverbanden Opleidingsscholen.

Inhoud en doel

Irma Franssen (NVAO) en Sjoerd de Jong (OCW) presenteren de eerste uitkomsten van de beoordelingen van de erkende (academische) opleidingsscholen.Het doel van de bijeenkomst is om op basis van de systeembrede analyse samen te onderzoeken welke onderwerpen rond samen opleiden en professionaliseren  om nadere uitwerking, gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vragen. We maken een koppeling met vragen die uit de eerste spiegelbijeenkomst naar voren zijn gekomen, zoals:

  • Hoe kan vanuit de samenwerking OIS geïnvesteerd worden in een onderzoeksagenda van de academische opleidingsschool/scholen?
  • Wat kun en mag je verwachten t.a.v. de verspreiding van resultaten van praktijkonderzoek?
  • Hoe vindt kennisontwikkeling binnen opleidingsscholen plaats? Is de koppeling onderzoek-opleiding-schoolontwikkeling daarbij noodzakelijk?
  • De ketenbenadering bij OIS is heel belangrijk. Hoe duid je de rollen van besturen, scholen/schoolteams en hogescholen?
  • Hoe vindt systematische terugkoppeling van ervaringen van de werkplek naar het opleidingscurriculum en omgekeerd plaats?

Komt u ook?

Graag nodigen wij  u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groet,

Jos van der Pluijm
Gea Spaans
Projectleiders Steunpunt Opleidingsscholen PO

Praktische informatie

Datum en tijd: 21 september van 13.30 tot 16.30 uur
Voor: schoolbestuurders en schoolleiders PO (van zowel bekostigde als niet-bekostigde (academische) opleidingsscholen), Pabo-management en coördinatoren/directeuren van opleidingsscholen
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad – Koningsbergerstraat 9 – Utrecht
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aantal deelnemers: maximaal 40
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Gerelateerde berichten