Mei: regiosessies over de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen in opleidingsscholen voor VO

Denkt u met ons mee?

In het Sectorakkoord VO hebben de VO-raad en het Ministerie van OCW afspraken gemaakt over de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen in het VO. Afgesproken is dat er minimaal 2.200 en zo mogelijk 4.000 extra structurele opleidingsplaatsen in 2020 worden gerealiseerd.

Om deze extra opleidingsplaatsen te realiseren krijgen bekostigde opleidingsscholen de mogelijkheid om uit te breiden, kunnen:
* niet-bekostigde opleidingsscholen een bekostigde opleidingsschool te worden;
* nieuwe samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen een nieuwe opleidingsschool starten;
* scholen en besturen aansluiten bij bestaande opleidingsscholen.

De VO-raad organiseert in mei 2015 drie regiosessies waarin alle mogelijk geïnteresseerden in de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen de kans krijgen om hierover mee te denken. Komt u ook? We stellen uw mening zeer op prijs!

Inhoud en werkwijze van de bijeenkomst

Tijdens de sessie gaan we op interactieve wijze het gesprek aan over het uitbreidingsvraagstuk. Hierbij komen (onder voorbehoud) de volgende onderwerpen aan de orde:
* kennismaking en achtergrond
* behoefte en randvoorwaarden
* kwaliteit
* regeling, instaptoets en tijdpad OCW
* advies en ondersteuning
* ontwikkelmodellen en –scenario’s
* risico’s en knelpunten

Praktische informatie

Voor wie
Vertegenwoordigers van verschillende typen (potentiële) opleidingsscholen in het VO (scholen en lerarenopleidingen):
* bekostigde opleidingsscholen;
* niet-bekostigde opleidingsscholen;
* potentiële opleidingsscholen;
* besturen/scholen die willen aansluiten bij een opleidingsschool.

Aantal deelnemers
Maximaal 20 deelnemers per regiosessie.

Wanneer
* Vrijdag 22 mei, 10.00-13.00u (inclusief lunch), Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) [inschrijving gesloten]
* Dinsdag 26 mei, 15.00-18.00u (inclusief borrel), Rotterdam, Hogeschool Rotterdam
* Donderdag 28 mei, 15.00-18.00u (inclusief borrel), in Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
Details over de exacte locaties volgen na aanmelding.

Aanmelden
Uw deelname is zeer waardevol. Graag horen we voor 15 mei of u deel wilt nemen aan één van de bijeenkomsten! U kunt zich hier aanmelden.

Gerelateerde berichten