Opleidingsscholen beoordeeld door de NVAO

Begin oktober 2014 werden de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS) in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld.  Bij beide opleidingsscholen heeft het panel aangegeven een positief advies te gaan uitbrengen aan de NVAO. We praten erover met Wim Westenberg, directeur van de ZAOS, en met Johan Strijbis, instituutscoördinator van de ZAOS en de RAOS, de opleidingsschool die verbonden is aan Driestar hogeschool. Wat zijn hun ervaringen met de visitatie?

Lees hier het hele interview.

Themabijeenkomst over de beoordeling door de NVAO

Op 10 november 2014 organiseerde het Steunpunt Opleidingsscholen, in samenwerking met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en Driestar hogeschool (lerarenopleidingen VO), een themabijeenkomst over de beoordeling door de NVAO. Hieronder vindt u het verslag en andere relevante documenten.

Verslag kennisdelingsbijeenkomst ‘Beoordeling door de NVAO’
Powerpoint kennisdelingsbijeenkomst
Kritische reflectie 2014 (RAOS)
Programma visitatieweek (ZAOS)
Agenda locatiebezoek beoordelingspanel (ZAOS)
Overzicht documenten visitatie (ZAOS)
Vragen gesteld bij accreditatie (ZAOS)

Gerelateerde berichten