Verslag kennisdelingsbijeenkomst ‘Beoordeling door de NVAO’

(Her)beoordeling NVAO

Veel opleidingsscholen bereiden zich momenteel voor op de herbeoordeling van de opleidingsschool (het samenwerkingsverband) door de NVAO. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het schrijven van een kritische reflectie, waarin de opleidingsschool aan de hand van de criteria uit het toetsingskader van de NVAO wordt beschreven. De beoordelingen van de opleidingsschool en de academische kop worden voor het eerst gecombineerd met de visitatie van de lerarenopleidingen uitgevoerd.

In het VO zijn inmiddels de eerste opleidingsscholen beoordeeld. Wat zijn de ervaringen met de beoordelingsprocedure? Waarop wordt gelet bij de beoordeling van de opleidingsschool? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het schrijven van een kritische reflectie?

Kennisdelingsbijeenkomst

Op 10 november 2014 organiseerde het Steunpunt Opleidingsscholen, in samenwerking met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en Driestar hogeschool (lerarenopleidingen VO), een themabijeenkomst over de beoordeling door de NVAO.

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool  (ZAOS) en de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS) zijn begin oktober 2014 gevisiteerd in het kader van de beoordeling door de NVAO. Bij beide opleidingsscholen heeft het panel aangegeven een positief advies te gaan uitbrengen aan de NVAO. Wim Westenberg (ZAOS) en Johan Strijbis (RAOS en ZAOS) deelden hun ervaringen met de beoordeling en de procedure. Er was volop ruimte om te leren van elkaar. Hieronder treft u de link naar het verslag van de bijeenkomst en een lijst van voorbeelddocumenten van de RAOS en ZAOS met betrekking tot de beoordeling en procedure van de NVAO.

Overzicht verslag en voorbeelddocumenten

Verslag kennisdelingsbijeenkomst ‘Beoordeling door de NVAO’
Powerpoint kennisdelingsbijeenkomst
Kritische reflectie 2014 (RAOS)
Programma visitatieweek (ZAOS)
Agenda locatiebezoek beoordelingspanel (ZAOS)
Overzicht documenten visitatie (ZAOS)
Vragen gesteld bij accreditatie (ZAOS)

Gerelateerde berichten