Informatiebijeenkomsten Promotiebeurs voor leraren – NWO

Binnenkort is het voor leraren weer mogelijk om bij NWO voorstellen in te dienen voor een promotiebeurs. Op vrijdag 21 en 28 november en op woensdag 14 en 21 januari 2015, houdt NWO daarom trainingsmiddagen voor potentiële aanvragers.

De middagen zijn bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs, die van plan zijn een aanvraag in te dienen voor de deadline van begin maart 2015.

Programma
De bijeenkomsten bieden ondersteuning bij het uitwerken van het onderzoeksvoorstel, het vormgeven van de centrale onderzoeksvraag en bij de voorbereiding op de beoordelingsprocedure. Het programma bestaat uit workshops over wetenschappelijke relevantie, methodologie, aanpak en haalbaarheid en wetenschappelijk schrijven. Het volledige programma vindt u op de website.

Aanmelden en locatie
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via het aanmeldformulier op de website. Om in aanmerking te komen voor deelname, verzoeken wij u een eerste samenvatting van uw promotieplan bij te voegen (maximaal 500 woorden) en de naam en instelling van uw (beoogde) promotor. De samenvatting wordt gebruikt om de inhoud van de workshops op af te stemmen.

De trainingsdagen van november vinden plaats bij NWO aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag. De trainingsdagen van januari 2015 vinden plaats op een nog nader te bepalen locatie te Utrecht.

Promotiebeurs in het kort
Het programma Promotiebeurs voor leraren is erop gericht docenten onderzoekservaring op te laten doen middels een promotieonderzoek om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs.

Gerelateerde berichten