Themabijeenkomsten beoordeling opleidingsscholen NVAO

Op 10 en 21 november 2014 van 14.30u-16.30u met aansluitend borrel

Veel opleidingsscholen bereiden zich momenteel voor op de herbeoordeling van de opleidingsschool (het samenwerkingsverband) door de NVAO. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het schrijven van een kritische reflectie, waarin de opleidingsschool aan de hand van de criteria uit het toetsingskader van de NVAO wordt beschreven. De beoordelingen van de opleidingsschool en de academische kop worden voor het eerst gecombineerd met de visitatie van de lerarenopleidingen uitgevoerd.

In het VO zijn inmiddels de eerste opleidingsscholen beoordeeld. Wat zijn de ervaringen met de beoordelingsprocedure? Waarop wordt gelet bij de beoordeling van de opleidingsschool? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het schrijven van een kritische reflectie?

Themabijeenkomsten

Het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert, in samenwerking met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en Driestar hogeschool (lerarenopleidingen VO), twee themabijeenkomsten over de beoordeling door de NVAO. Tijdens de bijeenkomsten hoort u de ervaringen van de ZAOS en de Driestar met de beoordeling en de procedure. Daarnaast is er veel ruimte om van elkaar te leren.

Wim Westenberg, directeur Zeeuwse Academische Opleidingsschool en Johan Strijbis, instituutscoördinator OIDS van Driestar hogeschool en betrokken bij twee samenwerkingsverbanden (RAOS en ZAOS), willen hun ervaringen graag met ons delen.

We hopen u graag te verwelkomen op 10 of 21 november!

Judith de Ruijter en Esther de Ruijter, projectleiders Steunpunt Opleidingsscholen VO

Praktische informatie

Datum, locatie en tijd: 10 november 2014, Gouda, 14.30u-16.30u (aansluitend borrel)
21 november 2014, Goes, 14.30u-16.30u (aansluitend borrel)
Voor: Degenen die binnen de opleidingsscholen betrokken zijn bij de (voorbereiding op) de beoordeling door de NVAO
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: steunpuntopleidingsscholen.nl/themabijeenkomst

Gerelateerde berichten