Intervisiebijeenkomst 22 september 2014

Op maandag 22 september organiseert School aan Zet de tweede intervisiebijeenkomst in het kader van de regeling ‘Versterking samenwerkingsverbanden lerarenopleidingen en scholen’. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.30 (inclusief lunch) in Utrecht nabij Centraal Station en alleen toegankelijk voor Projectleiders Versterking Samenwerkingsverbanden Opleiden in de School PO-VOdie door School aan Zet worden ondersteund.

In het programma staan onderlinge uitwisseling over de lopende uitvoering, de gesprekken met experts en de uitdagingen die u als samenwerkingsverband heeft centraal. Ook zal er aandacht zijn voor de projectverantwoording richting OCW/DUO (met het oog op de deadline van 1 oktober). Als collega-projectleiders kunt u op deze bijeenkomst veel voor elkaar betekenen: elkaar van ideeën, input en feedback voorzien, en expertise en ervaringen delen.

Deelname is kosteloos; meer informatie over de opzet en de precieze locatie volgen half september. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 september: mail naar Fifi Schwarz, f.schwarz@schoolaanzet.nl

 

Gerelateerde berichten