Akkoord over cao primair onderwijs

De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 september 2014 stijgen de salarissen met 1,2%.

De nieuwe cao biedt meer ruimte voor het gesprek op de werkvloer, tussen werkgever en lerarenteams, en schoolbesturen kunnen nu een HRM-beleid vormgeven dat meer op hun situatie toegesneden is. Hoewel de verschillen van inzicht tussen de onderhandelingspartners substantieel waren, is het gelukt constructief naar oplossingen te blijven zoeken. Hugo Levie, onderhandelaar namens de PO-Raad: “Dit is echt winst voor iedereen: werknemer, werkgever en leerling.”

Lees meer over het CAO op de website van de PO-Raad:
Algemene informatie
Veelgestelde vragen

 

Gerelateerde berichten