Startbijeenkomst Steunpunt Opleidingsscholen

Op dinsdag 10 juni 2014 gaat het Steunpunt Opleidingsscholen officieel van start. Voor alle betrokkenen bij (academische) opleidingsscholen voor (aanstaande) leraren PO en VO (zowel vanuit de scholen als de lerarenopleidingen) organiseren we daarom op die dag een landelijke startbijeenkomst op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Programma
Het programma van de startbijeenkomst bevat interessante presentaties en themaworkshops – bijvoorbeeld over toetsing/herbeoordeling, onderzoek en begeleiding van beginnende leraren – georganiseerd voor en door opleidingsscholen.

13.30 – 14.00 Inloop
14.00 – 14.30 Opening
14.30 – 14.45 Programmawissel
14.45 – 15.45 Workshopronde 1
15.45 – 16.00 Programmawissel
16.00 – 16.30 In gesprek met staatssecretaris Sander Dekker
16.30 – 16.45 Programmawissel
16.45 – 17.45 Workshopronde 2
17.45 – 18.30 Borrel en broodje

Gerelateerde berichten