29 april 2018

BLOG Samen Opleiden: Teachers College

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden. 

Teachers college – 29 april 2018

Ik ben co-voorzitter van de Themagroep Samen opleiden in de school van de VELON. Dat is een hele fijne groep mensen, ongeveer 15 personen, die uit belangstelling voor Samen opleiden zo’n 4 à 5 keer per jaar bijeen komen om kennis uit te wisselen, samen onderzoek te doen of interessante gasten uit te nodigen. De groep bestaat zowel uit mensen van de scholen als van de lerarenopleidingen, zowel uit het primair als het voorgezet en beroepsonderwijs.

Vorige week sprak Ingrid Paalman van het Teachers College van Windesheim. Zij is directeur van deze lerarenopleiding, waar ze geen leraren, maar ‘teacher artists’ opleiden. Ze leiden geen volgers maar makers op. Bij Teachers College wil men innovatie om los te komen van bepaalde tradities. De opleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van Michael Fullan, Gert Biesta en ‘Art based learning’.

image

Studenten die hier worden aangenomen zijn ontzettend gemotiveerd, creatief, nieuwsgierig en zelfsturend. Zij moeten in staat zijn om creatieve denkprocessen aan te gaan in een groep kinderen. Het leiderschap van de student is heel belangrijk. De leraren die het Teachers college aflevert zijn change managers. Zij kunnen goed functioneren in scholen met gepersonaliseerde vormen van leren, zoals bijvoorbeeld Agora. Een heel mooi voorbeeld is dat studenten van het Teachers College als ‘professional challenge’ een Tienerschool hebben ingericht: een school voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

De opleiding start met 4 à 5 weken ‘detoxing’ education, waarin fundamenteel wordt nagedacht over de beginselen van onderwijs. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het boek van David Didau – What if everything you do in education is wrong?

De studenten lopen tijdens de opleiding altijd in kleine groepjes stage (twee- en drietallen). Ik schreef eerder al blogs over duo-stages en co-teaching, dat gedachtegoed hoort er dus ook bij. Samenwerken is een fundamentele houding van deze studenten om dingen voor elkaar te krijgen. Kennis, vaardigheden (bv onderzoeksvaardigheden) en basismodellen voor reflectie worden aangeleerd in crashcourses.

We zijn in het najaar uitgenodigd op bezoek te gaan bij het Teachers College, en een bezoek aan de 10-14 school hoort daar ook bij. Daar zijn we ontzettend verheugd over. Maar dat gaat niet zomaar: we kunnen actief meedoen met de activiteiten van de studenten op die dag, maar van ons wordt ook verwacht dat we iets komen brengen. Dat is onze professional challenge!

https://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/teachers-college/

Overzicht andere blogposts

 

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.


Nieuws 22 januari 2019

Jaarlijkse rapportage ministers: koerswijziging lerarenbeleid

Leraren verdienen (meer) ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan hun beroepsgroep. Dat stellen ministers Slob en Van Engelshoven in […]

Meer lezen »

Nieuws 19 januari 2019

Meerjarig budget voor regionale aanpak lerarentekort en zij-instroom

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten en de verhoging van het […]

Meer lezen »